>>>
> Ekonomija Crna Gora > Makroekonomija Crne Gore 2018-2021: pokazatelji

Makroekonomija Crne Gore 2018-2021: pokazatelji

meCrnogorski available languages

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, Ministarstvo finansija je na osnovu dostupnih podataka proizvođača zvanične statistike, kao i projekcija ekonomske aktivnosti u spoljnjem okruženju, pripremilo Prijedlog projekcija makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2018‐2021. godine. Ovim dokumentom ažurirane su proljećne projekcije rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP‐a) i drugih makroekonomskih indikatora za period od 2018‐2021. godine (koje su objavljene u dokumentu “Smjernice markoekonomske i fiskalne politike 2018-2021.”). Dinamika izrade projekcija usklađena je sa dinamikom ažuriranja i objavljivanja projekcija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke (SB) i Evropske komisije (EK), čime se obezbjeđuje uporedivost domaćih, sa projekcijama relevantnih međunarodnih institucija.

Projekcije predstavljaju polaznu osnovu za izradu Zakona o budžetu za 2019. godinu i istovremeno su polazište za pripremu Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2019‐2021, koji predstavlja najznačajniji dokument u okviru ekonomskog dijaloga Crne Gore i Evropske komisije.

Prilikom izrade projekcija makroekonomskih indikatora korišćen je postojeći model Ministarstva finansija. Takođe, u okviru Projekta “Podrška za procjenu makroekonomskog uticaja strukturnih reformi”, rađeno je na razvijanju novog makroekonomskog modela. Realizacijom navedenog projekta, kroz dalje unapređenje, dobiće se kvalitetniji makroekonomski model, uz neophodno jačanje kadrovskih kapaciteta.

Dokument sadrži četiri poglavlja, i to:

  • (1) Makroekonomsko okruženje i trendovi;
  • (2) Tekuća ekonomska kretanja i procjena do kraja 2018;
  • (3) Makroekonomske projekcije za period 2019-2021. godina i rizici za ostvarenje; i
  • (4) Procjena ostvarenja Budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

meCrnogorski available languages

Top