>>>
> Marketing i brendiranje > Marketing u doba društvene distance

Marketing u doba društvene distance

meCrnogorski available languages

Marketing u doba društvene distance

Marketing u doba društvene distance #ostanidoma #śedidoma

 

Ponašanje ljudi koje svakodnevno vidimo i srijećemo na ulici u doba pandemije koronavirusa zahtijeva kolektivnu disciplinu i postupanje prema uputstvima struke. Marketing u doba pandemije promoviše društvenu distancu kao jedan od odgovornih načina ponašanja. Jedna od najboljih i najsnažnijih poruka te vrste dolazi od direkcije za zdravstvo američke savezne države Ohajo:

Trenutke globalne pandemije iskoristili su i marketeri najpoznatijih svjetskih brendova kako bi sa jedne strane promovisali globani diskurs o socijalnoj distanci, a sa druge strane – jačali sopstveni brend. To su neki uradili razdvajanjem djelova njihovih prepoznatljivih logotipova.

Genijalnu marketing kampanju osmislili su “nezvanični” marketeri Netflixa. Ova online videoteka otkrivala je šta će se dogoditi u popularnim filmovima ljudima koji borave na ulici preko bilborda i panoa (takozvani SPOILER ) , dajući dodatnu motivaciju ostalima da provode svoje vrijeme kući, poželjno uz filmove koje nijesu odgledali. Dakle, NIJE u pitanju zvanična reklama, već je u pitanju projekat grupe studenata!

 

Nadam se da neće biti potrebe za dodatnim reklamama kako bi vas motivisali da izbjegavate kontakte i śedite doma. Ako ima, pogledajmo kako to radi jedan crnogorski portal, u kojem građani nikako ne bi želeli da se spominju njihova imena.

 

pripremio: Portal Senat

 

M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     M a r k e t i n g     

meCrnogorski available languages

Top