>>>
> Finansije i investicije > Međunarodna banka za obnovu i razvoj ima povjerenje u javne finansije Crne Gore

Međunarodna banka za obnovu i razvoj ima povjerenje u javne finansije Crne Gore

meCrnogorski available languages

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ima povjerenje u javne finansije Crne Gore

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ima povjerenje u javne finansije Crne Gore

Znak velikog povjerenja IBRD u održivost javnih finansija Crne Gore, odobren PBG2

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) odobrila je Crnoj Gori drugu garanciju zasnovanu na javnoj politici (PBG2 – Policy Based Guarantee) vrijednu 80 mil.€. Druga garancija u oblasti fiskalne i finansijske otpornosti podržava reformske politike Vlade usmjerene na: jačanje fiskalne održivosti i  otpornosti finansijskog sektora. Ova garancija omogućiće Crnoj Gori da obezbijedi sredstva na finansijskom tržištu u iznosu do 250 mil. €,  čime će, u najvećoj mjeri, biti zadovoljene potrebe finansiranja, odnosno refinansiranja i otplate javnog duga u 2021. godini. To je važan korak daljeg jačanja fiskalne otpornosti, nakon uspješnog izdavanja euroobveznica u septembru 2019.godine, i aktivnosti na daljem razvoju domaćeg tržišta kapitala, kada su obezbijedjena sredstva za potrebe refinansiranja i otplate javnog duga u 2020. godini.
Odobrena  garancija pruža podršku Vladi u sprovođenju fiskalne konsolidacije koja ima za cilj stvaranje uslova za dugoročnu održivost javnih finansija kroz smanjenje deficita odnosno javnog duga. Uvažena je činjenica da već tri godine poštujemo “zlatno” fiskalno pravilo da se iz tekućih prihoda finansiraju tekući rashodi i na ovaj način biće obezbijeđena sredstva za finansiranje kapitalnog budžeta i otplate duga.
Imajući u vidu da se radi o drugoj garanciji, ovo je još jedna potvrda uspješnosti sprovedene fiskalne konsolidacije, odnosno kredibilnosti fiskalne politike i postignute ukupne makroekonomske stabilnosti zemlje čime se postiže jačanje ukupne ekonomske pozicije Crne Gore.
world bank svjetska banka International Bank for Reconstruction and Development IBRB ibrb međunarodna banka za obnovu i razvoj crna gora eu montenegro svijet kredit credit interest rate project fund finances finance
Ono što je bitno istaći jeste da će sredstva aranžmana, kao što je već ukazano, biti namijenjena za finansiranje obaveza u 2021. godine, uz podsjećanje da je finansiranje za 2020. godinu već obezbijeđeno. Ovo je posebno bitno istaći, imajući u vidu da je u prethodnom periodu, kroz objavljivanje pojedinih novinskih tekstova, upućivano da je za potrebe finansiranja budžeta u 2020. godini neophodno dodatno zaduživanje od 590 mil. €. Koristimo priliku da ukažemo da se radi o dezinfomisanju javnosti, zamjeni teza i spekulativnom i nedobronamjernom iskazivanju pojedinih medija. Istina je da su potrebe finansiranja budžeta i otplate duga u 2020. godini već obezbijeđena akumulacijom depozita države u 2019. godini koji će biti korišćeni za ove namjene, i postojećim kreditnim aranžmanom za potrebe realizacije prioritetne dionice autoputa.
Angažovanjem sredstava kroz PBG 2 aranžman obezbjeđuje se finansijska stabilnost u narednom periodu, što predstavlja sastavni dio plana srednjoročne strategije upravljanja javnim dugom, uz istovremeno umanjenje potencijalnih rizika od eventualnih negativnih kretanja na tržištu kapitala.
U skladu sa politikom Vlade Crne Gore, preduzimaju se aktivnosti na obezbijeđivanju opadajućeg trenda javnog duga do nivoa planiranih 62% BDP-a do kraja 2022. godine. Na ovaj način, realizacijom Plana sanacije deficita i javnog duga i Fiskalne strategije Vlade Crne Gore, obezbijeđuje se neophodna konvergencija i, u srednjem roku, ispunjavanje Mastrihtskih kriterijuma, odnosno ostvarivanje deficita javne potrošnje ispod 3% BDP-a (što je već u 2019. godini ostvareno), a javnog duga ispod 60%.
Izvor: Ministarstvo finansija Crne Gore

meCrnogorski available languages

Top