>>>
> Magazin > Menadžment > Međunarodna organizacija rada: polovina radne snage ugrožena

Međunarodna organizacija rada: polovina radne snage ugrožena

meCrnogorskienEnglish available languages

Međunarodna organizacija rada (MOR): Kako situacija sa gubicima zaposlenja širom svijeta eskalira, približno polovina globalne radne snage se susreće sa rizikom od gubitka osnovnih sredstava za život

Najnoviji podaci MOR-a o uticaju pandemije COVID-19 na tržište rada otkrivaju poražavajući efekat na zaposlene u neformalnoj ekonomiji kao i na stotine miliona preduzeća širom svijeta. 

ŽENEVA (“ILO News”) – Nastavak trenda naglog opadanja broja radnih sati na globalnom nivou zbog izbijanja pandemije COVID-19 podrazumijeva da se 1,6 milijardi zaposlenih u neformalnoj ekonomiji – što je gotovo polovina globalne radne snage – nalazi u neposrednoj opasnosti od situacije u kojoj su im ugrožena osnovna sredstava za život, upozorava Međunarodna organizacija rada.

Prema trećem izdanju newsletter-a MOR-a: “COVID-19 i svijet rada”, očekuje se da će opadanje radnih sati u tekućem (drugom) kvartalu 2020. biti znatno izraženije od ranije procenjenog.

U poređenju sa nivoima iste pojave prije krize (četvrti kvartal 2019.), sada se očekuje pogoršanje od 10,5 %, što je ekvivalent cifri od 305 miliona radnih mjesta sa punim radnim vremenom (pod pretpostavkom da ono traje 48 sati nedeljno). Prethodna procjena odražavala je pad od 6,7 %, što je ekvivalent cifri od 195 miliona zaposlenih koji svoje poslove obavljaju u punom radnom vremenu. Ovakva pojava je uzrokovana produženjem mjera izolacije.

Regionalno, situacija se pogoršala za sve glavne regionalne grupe. Procjene sugerišu: 12,4% gubitka radnih sati u drugom kvartalu za SAD (u poređenju sa nivoima prije krize) i 11,8% za Evropu i Centralnu Aziju. Procjene za ostale regionalne grupe prate se pomno i kreću se iznad 9,5%.

 

ilo mro međunarodna organizacija rada international labor organization intl labour organisation work workers

Uticaj na neformalnu ekonomiju 

Kao rezultat ekonomske krize nastale pandemijom, gotovo 1,6 milijardi zaposlenih u sektoru neformalne ekonomije (koji predstavljaju najugroženiju kategoriju na tržištu rada), od ukupno dvije milijarde širom svijeta i 3,3 milijarde globalne radne snage širom svijeta, pretrpjelo je ogromnu štetu, odnosno negativni uticaj na mogućnost zarade za život. Uzrok ove pojave su mjere izolacije i / ili činjenica što pripadaju zaposlenima u najteže pogođenim sektorima.

Procjenjuje se da je prvi mjesec krize rezultirao smanjenjem prihoda neformalnih radnika u svijetu od 60%. To znači pad od 81% u Africi i Americi, 21,6% u Aziji i Pacifiku, te 70% u Evropi i centralnoj Aziji. Bez alternativnih izvora zarade, ovi zaposleni i njihove porodice ostaće bez sredstava za opstanak.

Preduzeća izložena rizicima 

Procenat zaposlenih koji žive u zemljama gdje su na snazi preporučena ili obavezna zatvaranja radnih mjesta smanjen je sa 81 na 68% u posljednje dvije sedmice. Pad u odnosu na prethodne procjene od 81% (objavljeno u drugom izdanju MOR-ovog newslettera Monitor, 7. aprila) prvenstveno je rezultat promjena koje su se desile u Kini; drugdje su mjere za zatvaranje radnih mesta izraženije odnosno povećane.

Širom svijeta više od 436 miliona preduzeća suočeno je sa ozbiljnim poremećajima. Ova preduzeća posluju u najteže pogođenim ekonomskim sektorima, uključujući oko 232 miliona u veleprodaji i maloprodaji, 111 miliona u proizvodnji, 51 miliona u smještajnim i prehrambenim uslugama, i 42 miliona u industriji u vezi sa nekretninama i drugim poslovnim aktivnostima

Hitne mjere su neophodne 

MOR poziva na hitne, ciljane i fleksibilne mjere podrške zaposlenima i preduzećima, posebno manjim preduzećima, zaposlenima u neformalnoj ekonomiji i drugima koji su pripadnici ranjivih kategorija.

Mjere za reaktivaciju ekonomije treba da slijede pristup podrške zaposlenju, podržan snažnim politikama i pojačanim angažmanima institucija za zapošljavanje, ojačanim resursima i sveobuhvatnim pristupima sistema socijalne zaštite. Međunarodna koordinacija stimulativnih paketa i mjera za otplatu duga takođe će biti od presudne važnosti za efikasan i održiv oporavak. Međunarodni standardi rada, koji promovišu trilateralnu saradnju, mogu pružiti svojevrsnu osnovu za dalje.

“Kako se razvijaju pandemija i kriza na tržištima rada, potreba za zaštitom najugroženijih postaje još hitnija”, ističe generalni direktor MOR-a Gaj Rajder. „Za milione zaposlenih širom svijeta, odsustvo prihoda znači i nemati: hranu, sigurnost i budućnost. Milioni preduzeća širom svijeta jedva se održavaju “iznad površine”. Ne posjeduju ušteđevine ili pristup kreditima. Oni su pravo lice situacije u svijetu rada. Ako im sada ne pomognemo, oni će jednostavno nestati“.

Izvor: Međunarodna organizacija rada – ILO

meCrnogorskienEnglish available languages

Top