>>>
> EU/Politiko > Međuvladina konferencija EU-CG: Crna Gora otvorila poglavlja 2 i 3

Međuvladina konferencija EU-CG: Crna Gora otvorila poglavlja 2 i 3

meCrnogorskienEnglish available languages

Međuvladina konferencija EU-CG: Crna Gora otvorila poglavlja 2 i 3

Međuvladina konferencija EU-CG: Crna Gora otvorila poglavlja 2 i 3

 

  • Trenutno je čak 27 pregovaračkih poglavlja otvoreno
  • Od 2010. godine, kada je stekla status države kandidata za članstvo, do 2017. godine, Crna Gora je privremeno zatvorila tri pregovaračka poglavlja
  • Da li država ima kapaciteta istovremeno usklađivati politiku i vodite pregovore na dvadeset i sedam strana?
  • Još dva nova pregovaračka poglavlja – uspjeh ili kost u grlu?

 

Na Međuvladinoj konferenciji danas u Briselu, Crna Gora je otvorila dva nova pregovaračka poglavlja, 2 – Sloboda kretanja radnika i 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Zajednički je ocijenjeno da, ispunjavanjem obaveza iz procesa pristupanja, Crna Gora potvrđuje svoje snažno proevropsko opredjeljenje i snažno nastavlja put prema članstvu u EU.

U obraćanju predstavnicima država članica i Evropske komisije, šef crnogorske delegacije, ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović je istakao zadovoljstvo što su crnogorski napori i rezultati u ovim oblastima prepoznati i što Crna Gora, s 30 otvorenih i tri privremeno zatvorena poglavlja, s uspjehom završava i ovu godinu. Naglasio je da je današnji uspjeh rezultat rada ne samo pregovaračke strukture u poglavljima dva i tri, nego i napretka u vladavini prava koji je evidentirala i Evropska komisija u svom radnom dokumentu koji je nedavno objavilo Ministarstvo evropskih poslova.

Međuvladina konferencija EU-CG

Međuvladina konferencija EU-CG

Govoreći o značaju poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika, ministar Pejović je rekao da ono predstavlja kamen temeljac evropskih integracija.

„Ovo poglavlje je od posebnog značaja za crnogorske građane jer će danom pristupanja EU imati pravo da borave, profesionalno se razvijaju i rade u drugoj državi članici Unije i da imaju isti tretman kao domaći radnici u pogledu radnih uslova i socijalnih i poreskih povlastica“, dodao je on.

Istakao je da je u pravcu otvaranja ovog poglavlja, Crna Gora sprovela značajne reforme, posebno u pogledu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom tekovinom EU.
„Usvojili smo Zakon o zdravstvenom osiguranju koji priznaje Evropsku karticu zdravstvenog osiguranja, kao i Pravilnik o evropskom zdravstvenom osiguranju i Strategiju integrisanog upravljanja migracijama s planom aktivnosti. U jedinicama Zavoda za zapošljavanje smo uspostavili sektor za evropsku mrežu za zapošljavanje, što će danom pristupanja dodatno poboljšati pristup službama za zapošljavanje i unaprijediti život i rad naših građana“, rekao je ministar.
Kad je riječ o 3. poglavlju – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, ministar je istakao da je Crna Gora svjesna koristi koje će rad na ovom poglavlju donijeti: otvaranje granica članica EU za usluge svih firmi i pojedinaca, jednakost u stečenim obrazovnim ispravama za regulisane profesije i povećanje mobilnosti i učešća na tržištu rada EU od pola milijarde ljudi.
„Ova oblast je od posebnog značaja za otvorenu privredu Crne Gore, snažno orijentisanu prema sektoru usluga i razvojnim modelom zasnovanim na privlačenju stranih investicija“, poručio je ministar.

On je podsjetio da je u prethodnom periodu Crna Gora sprovela ključne reforme koje se odnose na prenošenje Direktive o uslugama, usvajanjem Zakona o uslugama, reforme u segmentu poštanskih usluga, usvajanjem Zakona i Pravilnika o poštanskim uslugama, kao i značajne rezultate u oblasti usklađivanja studijskih programa za obavljanje regulisanih zanimanja. Istakao je da u narednom periodu predstoji rad na daljem unapređenju administrativnih kapaciteta kako bi Crna Gora bila u stanju da u potpunosti pristupi evropskom ekonomskom tržištu, nakon što postane dio evropske porodice.

Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenje Johanes Han je pohvalio značajan napredak koji je Crna Gora dosad postigla u oblasti vladavine prava, kako u dijelu reforme zakonodavstva, tako i u pogledu izgradnje institucija i kačanja kapaciteta, te inicijalnim rezulatatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Iznio je očekivanje da će Crna Gora nastaviti da demonstrira snažnu političku posvećenost i postiže ubjedljive rezultate. Takođe je ukazao na pozitivan razvoj u oblasti javne uprave i ekonomskih i fiskalnih reformi.

“Kao i uvijek, EK će nastaviti da podržava pristupanje Crne Gore EU, uz tehničku i finansijsku pomoć”, rekao je Han.
Predsjedavajući delegacijom Savjeta EU, ministar evropskih poslova Estonije Sven Mikser je rekao je da je estonsko predsjedavanje EU posvećeno nastavku politike proširenja. “Vjerujemo da politika proširenja, 13 godina nakon što je Estonija postala članica EU, ima istinsku moć da donese promjene u živote građana i da i dalje predstavlja stratešku investiciju u mir i napredak cijele Evrope”, dodao je on.
Ocijenio je da današnje otvaranje poglavlja svjedoči o čvrstom napretku Crne Gore u procesu pristupanja EU i ispunjavanju kriterijuma za članstvo. Naglasio je da Crna Gora ostaje predvodnica u pregovorima s EU i pouzdan prtner kako Unije, tako i regiona Zapadnog Balkana.
Izvor: EU.me
Međuvladina konferencija EU-CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Top