>>>
> Finansije i investicije > MEk: Državna pomoć MSP u prerađivačkoj industriji 2015

MEk: Državna pomoć MSP u prerađivačkoj industriji 2015

meCrnogorski available languages

Ministarstvo ekonomije objavilo je poziv na učešće u programu državne pomoći malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za 2015. godinu. Cilj programa je poboljšanje inovativnih sposobnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji kroz podsticanje korišćenja konsultanskih usluga za unaprjeđenje inovativnosti i konkurentnosti.

Pilot program državne pomoći malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za 2015. godinu koji je pripremilo Minstarstvo ekonomije a usvojila Vlada Crne Gore, predviđa finansijsku šemu podrške malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji na principu sufinansiranja dijela troškova angažovanja eksternih konsultanata, odnosno konsultantskih firmi, naučnoistraživačkih ustanova, naučno-tehnoloških parkova, centara izvrsnosti, inovaciono-preduzetničkih centara i poslovnih inkubatora, za realizaciju inovativne aktivnosti preduzeća i to inovacije proizvoda, inovacije poslovnog procesa, inovacije u organizaciji i inovacije u marketingu.
Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Pilot programa finansijske podrške malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji za 2015.godinu je 30.000,00€. Preduzeće koje se prijavljuje za podršku je u obavezi da angažuje i finansira troškove eksternog konsultanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100 odsto, i da nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini od maksimalno 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do 2.500,00€, bez poreza na dodatu vrijednost. Preostalih 50 odsto troškova treba da bude pokriveno iz sopstvenih izvora preduzeća. Preduzeće može podnijeti jedan zahtjev za realiazaciju jedne od ponuđenih inovativnih aktivnosti.
Cilj Programa je da poboljša inovativne sposobnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji kroz podsticanje korišćenja konsultanskih usluga za unaprjeđenje inovativnosti i konkurentnosti. Ministarstvo će u toku avgusta 2015. godine, raspisati Javni poziv za prijavu MSP preduzeća iz prerađivačke industrije za učešće u Programu.

Programom finansijske podrške za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije može se odobriti finansijska pomoć za sljedeće inovativne aktivnosti:

  • Inovacija proizvoda
  • Inovacija poslovnog procesa
  • Inovacija u organizaciji
  • Inovacija u marketingu

Napomena: Ako su za vaše malo/srednje preduzeće potrebne konsultantske usluge, možete se obratiti organizaciji MEP.

Izvor: Ministarstvo ekonomije

meCrnogorski available languages

Top