>>>
> Finansije i investicije > Min. finansija uvodi direktorate za Blockchain i Fintech

Min. finansija uvodi direktorate za Blockchain i Fintech

meCrnogorski available languages

Utvrđen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a novim Pravilnikom predviđeno je osnivanje dva nova, savremena direktorata: Direktorat za blockchain i kriptovalute i Direktorat za finansijskim sistem i finansijske tehnologije (Fintech).

Direktorat za blockchain i kriptovalute vršiće, između ostalih, poslove koji se odnose na vođenje politike, uspostavljanje zakonskog i regulatornog okvira kojim se reguliše rudarenje i upotreba kriptovaluta i blockchain tehnologija, otklanjanje regulatornih i administrativnih prepreka za uspostavljanje i upotrebu kriptovaluta i blockchain tehnologija. Osim toga, u Direkciji za finansijske tehnologije koja će se nalaziti u okviru Direktorata za finansijski sistem i finansijske tehnologije, pripremaće se zakoni i drugi propisi neophodni za uvođenje finansijskih tehnologija, izradu razvojnih strategije za uvođenje i regulaciju finansijskih tehnologija u saradnji sa regulatorima finansijskog tržišta i tome slično. Kriptovalute i blockchain tehnologije predstavljaju veoma značajan segment finansija i iz dana u dan je sve više njihovih korisnika. Upravo zbog toga, Ministarstvo je donijelo odluku da posebnu pažnju posveti regulisanju i razvoju te oblasti u Crnoj Gori, čime se svrstavamo rame uz rame sa nekim od najrazvijenijih država svijeta, koje su tek nedavno pristupile njenoj regulaciji.

(ilustracija)

Takođe, novim Pravilnikom predviđeno je i uvođenje dodatnih mehanizama kontrole i nadzora  u dijelu trošenja budžetskih sredstava, ali i u radu Uprave prihoda i carina i realizacije poreske politike. Osnovni cilj formiranja Direktorata za budžetsku inspekciju i suzbijanje nepravilnosti i prevara bio je pravljenje otklona od dosadašnje loše prakse neimenovanja budžetskih inspektora, ali i uvođenje strogih kontrola trošenja novca građana. Sa druge strane, osnivanje Direktorata za nadzor nad radom Uprave prihoda i carina i nadzor realizacije poreske politike daće nemjerljiv doprinos efikasnoj realizaciji poreske politike i, što je još značajnije, efikasnom ostvarivanju plana naplate javnih prihoda.

Osim toga, Pravilnikom se osnivaju i Direktorat za evropske integracije i međunarodnu saradnju, kao i Direktorat za investiciono razvojne projekte. Na taj način obezbijediće se prostor za savremeni ekonomski razvoj Crne Gore, kako kroz intenzivniju saradnju sa našim međunarodnim finansijskim partnerima, tako i kroz znatno bolju kontrolu javnih investicija i odobrenih projekata javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja posebno vodi računa prilikom izbora kadrova za rukovodeće pozicije i želi dati šansu mladim profesionalcima, koji imaju energiju, viziju i snagu da iznesu i realizuju sve promjene i reforme koje su neophodne. U tom cilju, Vlada je, na predlog Ministarstva, danas imenovala i novog državnog sekretara, Branka Krvavca, koji je, iako izuzetno mlad, prepoznat kao stručnjak na polju javnih finansija i fiskalnih analiza i projekcija. Krvavac je po struci ekonomista, a osim formalnog obrazovanja, pohađao je više obuka u organizaciji međunarodnih institucija na temu makroekonomske i fiskalne politike, fiskalnog okvira i rizika, kao i poreske politike i strukturnih reformi. Svoju karijeru je gradio u Ministarstvu finansija, a učestvovao je u radu više radnih tijela, od kojih se izdvajaju učešće u izradi Programa ekonomskih reformi, Fiskalne strategije Crne Gore, ali i Radne grupe za pripremu pregovora sa EU za poglavlje 17.

Ministarstvo, ali i Vlada u cjelini, su čvrsto posvećeni ekonomskom razvoju i unapređenju sistema javnih finansija Crne Gore. Zbog toga je posebno značajno što je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u potpunosti u skladu sa svjetskim trendovima i kretanjima na finansijskim tržištima, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

meCrnogorski available languages

Top