>>>
> Ekonomija Crna Gora > Min. prosvjete: Projekat inkluzivnog obrazovanja

Min. prosvjete: Projekat inkluzivnog obrazovanja

meCrnogorski available languages

Razvoj inkluzivnog obrazovanja je jedan od definisanih prioriteta obrazovanja u Crnoj Gori. Politika inkluzivnog obrazovanja primjenjuje smjernice i principe relevantnih međunarodnih dokumenata, usaglašena je sa evropskim zakonodavstvom i praksom obrazovanja đece sa smetnjama u razvoju u okviru redovnih škola.

Strategija inkluzivnog obrazovanja (2014-2018) određuje ciljeve i pravce razvoja obrazovanja đece sa posebnim obrazovnim potrebama na osnovu analize realizacije mjera Strategije inkluzivnog obrazovanja koja je obuhvatila period od 2008. do 2013. godine.

Da bi podrška đeci sa posebnim obrazovnim potrebama bila potpuna organizovan formirane su komisije za usmjeravanje đece s posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni sistem. Članovi komisija su završili obuke o: socijalnom modelu nastajanja posebne obrazovne potrebe; instrumentima procjene i intervencije i dobili stručnu i savjetodavnu podršku (kroz projekat sa UNICEF/om).

U prethodnom periodu zapaženo je da treba podići svijest da je usmjeravanje u interesu đeteta, posebno kada se kod đece teškoće otkrivaju tokom nastavnog procesa, ujednačen pristup u radu komisija za usmjeravanje. Iz Izvještaja o radu komisija za usmjeravanje đece u obrazovni-vaspitni sistem iz 2012. i 2013. zaključuje se da komisijama treba jasniji okvir i sigurnost za rad, dodatne edukacije o specifičnim smetnjama u razvoju.

Stoga, najprije je pripremljen je Informativni materijal o procesu usmjeravanja đece s posebnim obrazovnim potrebama za profesionalce i roditelje i Uputstvo za usmjeravanje đece s posebnim obrazovnim potrebama namijenjeno članovima komisija i podijeljen tokom radionica.

U skladu sa navedenim, sprovedeno je savjetovanje članova komisija śeverne regije (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Pljevlja, Plav, Rožaje) 9. decembra, članove komisija južne regije (Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi) 10. Decembra, komisije u centralnoj regiji (Podgorica, Nikšić, Danilovgrad, Cetinje) 11. decembra 2014. godine.

Teme su obuhvatile postupak usmjeravanja đece s posebnim obrazovnim potrebama, predstavljanje Uputstva za rad, upoznavanje sa karakteristikama đece sa ADHD-om i preporuke za rad sa njima. Aktivnosti su podržane od strane Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

Izvor: Ministarstvo prosvjete

meCrnogorski available languages

Top