>>>
> Ekonomija Crna Gora > Ministar finansija Darko Radunović o fiskalnoj stabilnosti, fiskalizaciji i ekonomskom rastu

Ministar finansija Darko Radunović o fiskalnoj stabilnosti, fiskalizaciji i ekonomskom rastu

meCrnogorski available languages

Ministar finansija Darko Radunović intervju

Ministar finansija Darko Radunović u intervjuu za Pobjedu:

Pregovori sa sedam banaka o smanjenju valutnog rizika kod kredita za auto-put

Vlada ne planira nikakve nove krizne mjere ako opšte ekonomske okolnosti budu u granicama sada poznatih. Odlaganje elektronske fiskalizacije ne znaci “omekšavanje” primjene metoda za otkrivanje poreskih prevara.

U toku su pregovori sa sedam renomiranih poslovnih banaka Societe Generale, JP Morgan, Erste banka, Banca Intesa, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche bank o zaključenju ISDA sporazuma, koji je pravni osnov za realizaciju hedžing transakcija, odnosno zaštite od valutnog rizika kod kredita za auto-put, kazao je u intervjuu Pobjedi ministar finansija Darko Radunović. Ove banke su globalni lideri u pružanju usluga zaštite od tržišnih rizika – objasnio je ministar.

Pitanje novinara: Koje uslove očekujete za hedžing aranžman za dolarski kredit za auto-put kako bi izbjegli valutni rizik?

Ministar finansija Radunović: Još je teško govoriti o konačnim uslovima aranžmana, jer on zavisi od teško predvidivog kretanja tržišnih varijabli prvenstveno kursnog odnosa eura i dolara, zatim od monetarne politike u Evropskoj uniji i SAD-u. U svakom slučaju, očekujemo da će, u pregovorima o uslovima transakcije, naš snažan ekonomski rast i odgovorna fiskalna politika doprinijeti smanjenju troškova transakcije. U pitanju su veliki iznosi, pa je kod ovakvih transakcija potreban izuzetan oprez i puno znanja. Primjera radi, ako pogledamo trend kretanja dolara u proteklih godinu dana možemo vidjeti da situacija nije išla u korist konverzije dolarskog u euro dug, imajući u vidu da je vrijednost dolara jačala. Ipak, ovaj trend jačanja dolara je stabilizovan od septembra 2019. Ministarstvo finansija pažljivo prati situaciju i pristupiće zaključenju hedžing transakcije u momentu za koji se procijeni da je povoljan za ovakvu vrstu operacije.

Pitanje novinara: Postoji li opasnost da u ovoj godini bude uvedena neka krizna mjera i od čega to zavisi?

Ministar finansija Radunović: Ne planiramo nikakve krizne mjere ako opšte ekonomske okolnosti budu u granicama sada poznatih. Štoviše, od 1. januara tekuće godine ukinut je “krizni porez” na dohodak fizičkih lica.

Pitanje novinara: I pored mjera i zaduživanja za razduživanje, može li se dogoditi da rast javnog duga ne možemo zaustaviti ili usporiti?

Ministar Radunović: Veliki napor ulažemo u realizaciju Fiskalne strategije 2017-2020. i Strategije upravljanja javnim dugom kao jednim od njenih ključnih segmenata. Jedan od rezultata fiskalne konsolidacije, kombinovane sa povećanjem privredne aktivnosti, je projektovano povećanje prihoda budžeta i smanjenje budžetskih izdataka u narednom srednjoročnom periodu. Već ova godina će označiti pomjeranje našeg javnog duga na silaznu putanju.

Intenzivno smo pristupili realizaciji osnovnih strateških opredjeljenja u smislu ujednačavanja otplate duga po godinama i produžavanja ročnosti komercijalnog duga radi smanjenja pritiska na budžet, zatim upravljanja valutnim rizikom i rizikom kamatnih stopa, kao i postepenog razvoja domaćeg tržišta državnih hartija od vrijednosti i minimiziranja troškova zaduživanja.

Refinansiranjem obveznica izdatih 2014, 2015. i 2016. smanjili smo dug po osnovu euroobveznica za oko 363 miliona eura. To je omogućilo da anuiteti po godinama dospijeća budu manji, što značajno relaksira naše javne finansije. Prosječna ročnost državnog duga, koja je na kraju 2017. bila 4,6 godina, reprogramirana je na 5,2 godine na kraju 2018. Koristeći povoljnosti finansijskog tržišta, uspjeli smo da značajno smanjimo prosječnu kamatnu stopu sa 4,3 odsto, koliko je iznosila krajem 2014. godine, na 3 odsto, na kraju 2018. Očekujemo da će parametri ročnosti i kamatne stope na kraju 2019. biti još povoljniji.

Treba imati u vidu da smo u fokus stavili i domaće tržište obveznica na kome smo obezbijedili 143 miliona eura sa, do sada, najnižom kamatnom stopom (3-3,5 odsto) i najdužim rokom dospijeća (5-7 godina). Javni dug se, u pravilu, uprošćeno iskazuje kroz procentualni odnos prema BDP.

Međutim, za pravilnu analizu i tretman javnog duga, pored procentualnog iskaza, jako su važni parametri ročnosti, strukture/odnosno plana otplate i prosječne kamate. U tom dijelu smo, očigledno, napravili veliki pozitivni pomak. U tom kontekstu treba posmatrati i povećanje javnog duga u 2019. godini na 79,6 odsto na šta je odlučujuće uticala emisija euroobveznica od 500 miliona eura sa rokom dospijeća od 10 godina i kamatom od 2,55 odsto. No, ako znamo da oko 10 odsto ovog duga predstavlja depozit na kraju 2019, možemo smatrati da je realni javni dug 69,5 odsto BDP-a.

Nakon što dostigne nominalni maksimum od 79,6 odsto u 2019, od 2020. se očekuje postepeno opadanje duga, sa projekcijom da će, krajem godine, iznositi 73,1 odsto BDP-a procijenjenog za 2020. Već krajem 2021. javni dug će biti na nivou od 65,8 odsto BDP-a, dok će na kraju 2022. biti 63,2 odsto BDP-a što je već na granici Mastrihtskih kriterijuma.

ministar finansija darko radunovic ministry of finance montenegro crna gora ekonomija fiskalna politika fiskalizacija

Pitanje novinara: Da li u ovoj godini možemo očekivati dodatno povećanje zarada u policiji, vojsci i u ostalom javnom sektoru i u kom periodu godine bi to moglo biti izvjesno?

Ministar Radunović: Budžetom za 2020. stvorili smo pretpostavke za povećanje zarada u oblasti zdravstva i prosvjete, s obzirom da se radi o važnim sektorima u kojima radi najveći broj zaposlenih u javnoj upravi. Predloženo povećanje predstavlja mjeru koju budžet može da izdrži. Naravno, i zarade ostalih uposlenika u javnoj upravi smatramo značajnim, te ćemo se, svakako, baviti mogućnošću povećanja. Za sada, to nije realno obećati jer se ne smije ugroziti načelo održivosti budžeta.

Pitanje novinara: Odlaganje elektronske fiskalizacije po mnogima je signal da će i naredne godine moći mnogo toga da ,,provuku” kroz sivu zonu i da će i dalje biti labava borba protiv sive ekonomije. Ima li utemeljenja u toj tezi?

Ministar finansija Radunović: Odlaganje primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu roba i usluga je prvenstveno posljedica nezavršenosti procedure po tenderu koji se sprovodi pod nadzorom Svjetske banke. Sistem elektronske fiskalizacije nije jedina metoda koju Poreska uprava koristi u borbi protiv sive ekonomije. Dakle, odlaganje njegove implementacije ne znači “omekšavanje” primjene standardnih i drugih metoda otkrivanja poreskih prevara. Ministarstvo finansija i Poreska uprava će u periodu do početka primjene elektronske fiskalizacije još naglašenije sprovoditi inspekcijski nadzor, intenzivirajući pripremu za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije. Pored ostalog, pokrenuli smo inicijativu za izradu programskog rješenja koje će omogućiti građanima da prijave neizdavanje fiskalnih računa ili da provjere da li je izdati račun zaista fiskalan.

Na taj način će se i građani uključiti u podizanje nivoa regularnosti ekonomskih tokova, odnosno u proces suzbijanja sive ekonomije.

Pitanje novinara: Kakve prihode očekujete u ovoj godini, odnosno postoji li opasnost da podbaci neka od projektovanih stavki u budžetu?

Ministar Radunović: Na osnovu projektovanih stopa rasta, očekujemo stabilan rast prihoda budžeta, što će, uz nastavak sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije, unapređenje poreske discipline i borbu protiv sive ekonomije doprinijeti redovnom servisiranju svih javnih funkcija.

Izvorni prihodi budžeta za 2020. planirani su u iznosu od 2,054 milijardi eura ili 40,9 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane za 2019. veći su za 220,3 miliona eura ili 12 odsto.

Pored navedenih faktora, rast prihoda u ovoj godini uključuje i naplatu poreskog duga od Aerodroma Crne Gore koji je zavisan od izmirenja obaveza Montenegro Airlines prema ovoj kompaniji. Očekujemo i prihod od planiranog koncesionog aranžmana za Aerodrome Crne Gore, kao i efekte implementacije projekta ekonomskog državljanstva. Radi se o jednokratnim, ali svakako značajnim budžetskim prihodima.

Ministar finansija: Apsurdne teze o kolapsu finansija

Pitanje novinara: Iz DF-a su i u parlamentu često tvrdili da su finansije pred kolapsom i da se vještački drže. Ima li istine u tome?

Ministar Radunović: Teze o pretkolapsnom stanju naših finansija nijesu od juče. Da su one bile utemeljene onda kada su, niz godina ranije, plasirane, već odavno ne bismo imali priliku da govorimo o konstantnom rastu BDP-a, o stabilnom servisiranju javne potrošnje, o značajnim kapitalnim budžetima, o rastu kreditnog rejtinga…

Mi smo apsolutno transparenti u prezentovanju svih makroekonomskih podataka i svih segmenata javnih finansija. U tom smislu, ne treba puno ekonomske ekspertize da bi se, na bazi jasno prezentovanih činjenica, konstatovala apsurdnost teza o predstojećem kolapsu državnih finansija. Zbog toga, takve teze svrstavam u domen politikanstva, a ne u sferu ozbiljne ekonomske analitike. Jasno je da naše finansije nijesu sjajne, ali su trendovi pozitivni, a odlučnost i sposobnost Vlade da takve trendove učini trajnim – definitivna.

Ne očekuje se značajniji rast cijena

Pitanje novinara: Ima li bojazni od jače inflacije u ovoj godini jer je primjetno da cijene pomalo stalno “rastu”?

Ministar finansija Radunović: Monstat mjesečno objavljuje indeks potrošačkih cijena, što je najegzaktnija mjera inflacije. Prema ovom parametru, mi smo u prvih 11 mjeseci prošle godine imali izuzetno nisku prosječnu stopu inflacije od 03 odsto, dok smo u toku 2018. imali 2.6 odsto. Naravno, svjestan sam da statistika uprosječuje ulazne podatke, dok građanin kretanje cijena prati samo u odnosu na određenu grupu proizvoda za koje je zainteresovan. Negdje u toj diskrepanciji javlja se čak i sumnja u tačnost statističkih prikaza.

Primjera radi, na inflatorna kretanja u Crnoj Gori značajno utiče kretanje cijena proizvoda od kojih smo, u manjoj ili većoj mjeri, uvozno zavisni. U tekućoj godini najveći uticaj je imalo kretanje cijena hrane i naftnih derivata na eksternom tržištu, što se kroz “uvoznu Inflaciju” prelivalo na cijene u Crnoj Gori. Tokom 2019. cijene hrane su rasle, dok su cijene naftnih derivata, u prosjeku, bile niže nego prethodne godine. Dakle, jeftiniji derivati su statistički “prikrili” rast cijena hrane koji svakako nadilazi prosječnu inflatornu stopu.

Očigledno je da samo povećanjem obima proizvodnje i konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda možemo smanjiti uvozni inflatorni uticaj u ovoj kategoriji. Kod uticaja koji indukuju cijene naftnih derivata na svjetskom tržištu smo nemoćni. S druge strane, zadovoljan sam što nije bilo inflatornih pritisaka sa domaćeg tržišta zbog promjene poreske regulative. Štaviše, rekao bih da je u potpunosti neutralisan efekat povećanja stope PDV-a koje smo imali 2018.

U ovoj godini ne očekujemo značajniji rast cijena. Predvidjeli smo da ću prosječna stopa inflacije iznositi jedan odsto i to, prvenstveno, po osnovu “prelivanja” inflacije kroz uvoz hrane i energenata. U obzir smo uzeli i projekciju Evropske komisije koja, za zemlje Evropske unije, predviđa prosječnu inflaciju od 1,2 odsto na godišnjem nivou.

Vjerujem da će Montenegro Airlines opravdati ulaganja

Pitanje novinara: Ove godine, kako ste već najavili, nećemo ući u zonu suficita zbog Montenegro Airlines-a, povećanja plata u prosvjeti i zdravstvu… Na koji način će se to odraziti?

Ministar Radunović: Prije direktnog odgovora, podsjetiću da smo i tokom 2019. postigli balans tekućeg budžeta, odnosno uravnoteženja tekuće budžetske potrošnje sa budžetskim prihodima.

Ekonomskim rastom i primarnom stabilizacijom fiskalne pozicije stvorili smo uslove za povećanje tekuće budžetske potrošnje, usmjeravajući je i na unapređenje standarda zaposlenih u prosvjeti i zdravstvu, kao važnim segmentima javnog sektora. U istom prostoru je i naša potentnost da doprinesemo poljuljanoj finansijskoj održivosti nacionalne avio-kompanije, imajući u vidu njenu ulogu faktora destinacione dostupnosti u turističkom “repro lancu”.

Naravno, radi se o ozbiljnim budžetskim izdacima, po oba osnova, ali ciljevi naše fiskalne politike neće biti ugroženi, imajući u vidu planirani nastavak trenda pada deficita. Naime, ove godine očekujemo značajan suficit tekuće budžetske potrošnje, kao i primarnog suficita, Što će doprinijeti uspostavljanju opadajućeg trenda Javnog duga počevši od 2020. Rast plata i saniranje finansijske slike Montenegro Airlines-a će, svakako, blago usporiti strateške konsolidacione planove, ali će, uvjeren sam, pozitivni efekti u poslovanju nacionalnog avio-prevoznika opravdati to usporenje. 363 miliona eura je manji dug kroz refinansiranje obveznica izdatih 2014, 2015 i 2016. godine

meCrnogorski available languages

Top