>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Mišljenje javnosti EU o radnim mjestima, socijalnim pravima, bankama i e-trgovini

Mišljenje javnosti EU o radnim mjestima, socijalnim pravima, bankama i e-trgovini

meCrnogorskienEnglish available languages

Treći krug interaktivnih rasprava na internetu između građana, preduzeća, organizacija i kreatora politika u okviru Mjeseca jedinstvenog tržišta počeo je 7. oktobra. Interaktivne rasprave predstavljaju šansu da građani i zainteresovane strane  daju prijedloge o budućnosti EU, kao i da uživo raspravljaju putem interneta sa ostalim građanima, zainteresovanim stranama, zvaničnicima, čelnicima i stručnjacima iz cijele Evrope. Komisija je ponovo odlučila da pozove građane i grupe civilnog društva da se uključe putem interneta u proces donošenja političkih odluka. Internet forum zainteresovanim stranama nudi jedinstveni i neposredni kanal komunikacije sa kreatorima politika u Briselu. Tokom Mjeseca jedinstvenog tržišta na forumu će se održati niz rasprava na četiri teme: radna mjesta, socijalna prava, banke i  e-trgovina na  24 jezika Evropske unije.

Komesar za unutrašnje tržište i usluge Mišel Barnije (Michael Barnier) izjavio je: „Tokom protekle dvije nedjelje imali smo veoma konstruktivne rasprave na internetu o ključnim problemima na jedinstvenom tržištu – radnim mjestima i budućnosti socijalnih prava u kontekstu promjena u ekonomiji. Raspravljalo se o nekoliko stotina prijedloga politika. Tokom naredne nedjelje rasprava će se odnositi na osjetljiva pitanja o upravljanju bankama. Javnost će imati priliku da iznese mišljenje o tome šta bi trebalo uraditi za stabilniji bankarski sistem u Evropi kako bismo izbjegli da se problemi finansijskog sektora prebacuju na poreske obveznike.“ Rasprava koje su se održale od 7-9. oktobra u vezi sa 140 prijedloga politika iz 27 država, obuhvataju niz tema: od prijedloga za stvaranje jedinstvene evropske agencije za zaštitu potrošača svih finansijskih usluga do inicijativa za regulisanje viševalutnih hipotekarnih kredita širom EU. Pored pomenutog, putem  interneta održano je  18 video konferencija na devet jezika u kojima su učestvovali govornici iz nevladinog udruženja Finance Watch, centralnih banaka Francuske, Finske i Bugarske, poslanici Evropskog parlamenta i mnogi drugi. Rasprava o finansijskom sektoru održana je  u vrijeme kada su  posljedice finansijske krize još  prisutne u svakodnevnom životu građana i preduzeća. Tokom  rasprave, građani, organizacije i preduzeća imali su priliku da naglase sa kojim preprekama se suočavaju, kao i da predlože mjere na nivou EU.

Dodatne informacije

Aktivnosti u okviruMjeseca jedinstvenog tržištaodvijaju seputem internet stranice yourideasforeurope.eu   četiri sedmice koje su posvećene različitim temama:

  • 23-25. septembar – Radna mjesta: Kako pronaći posao, osnovati preduzeće, dobiti kvalifikacije koje su prepoznate u Evropi?
  • 30. septembar – 2. oktobar – Socijalna prava: Koja prava socijalne zaštite postoje na jedinstvenom tržištu EU, upogledu penzija, zdravstvene zaštite, javnih usluga?
  • 7-9. oktobar – Banke: Šta je još potrebno preduzeti kako bi se zaštitili depoziti, spriječile druge finansijske krize i osiguralo da banke investiraju u realni sektor privrede u cilju podsticanja rasta?
  • 14-16. oktobra – E-trgovina: Kakve su mogućnosti prodaje ili kupovine proizvoda na internetu i isporuke proizvoda portošaču u drugoj državi? Kako su zaštićeni podaci koji korisnici razmjenjuju na društvenim mrežama?

Tokom Mjeseca jedinstvenog tržišta građani EU imaju jedinstvenu priliku da komentarišu, preispituju i razvijaju ideje novih politika putem interneta. Učesnicima su ponuđeni razni načini interakcije sa kreatorima politika:

  • glasanje i davanje komentara o prijedlozima politika koje dostavljaju pojedinci, organizacije ili preduzeća;
  • postavljanje pitanja i razgovor sa komesarima, poslanicima EP, stručnjacima iz EU i predstavnicima država članica putem video konferencije, kojih je tokom mjeseca rasprava zakazano otprilike 80;
  • pet učesnika biće pozvano na završnu raspravu u Evropskom parlamentu sa komesarom Mišelom Barnijeom 23. oktobra, koju će prenositi Euronews.

Ideje se još mogu dostaviti putem online . Skoro 700 ideja koje su podnijeli pojedinci i zainteresovane strane objavljeno je na internet stranici yourideasforeurope.eu.  Nezavisni  moderator sumiraće rezultate rasprava, odnosno ideje učesnika o promjenama u Evropi. Takođe, rezultat rasprava biće  uključen u završni izvještaj koji će biti obavljen.

Izvor: Evropska komisjia

meCrnogorskienEnglish available languages

Top