>>>
> Finansije i investicije > Mladi poljoprivrednici: javni poziv za podršku u 2020

Mladi poljoprivrednici: javni poziv za podršku u 2020

meCrnogorski available languages

Mladi poljoprivrednici: javni poziv za podršku u 2020

Mladi poljoprivrednici: javni poziv za podršku u 2020

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu podrške pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika za 2020. godinu. Javni poziv objavljuje se četvrti put i rezultat je politike Ministarstva koje je prepoznalo značaj mladih ljudi u razvijanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju površina obradivog zemljišta, ali i smanjenju trenda depopulacije ruralnih područja.
Ova mjera podrške šansa je za mlade ljude, starosti od 18 do 35 godina, koji su nezaposleni i imaju završenu srednju poljoprivrednu/veterinarsku školu ili završen poljoprivredni, biotehnički ili veterinarski fakultet, a koji posjeduju ili imaju poljoprivredno zemljište u zakupu, da započnu sopstveni biznis u oblasti poljoprivrede.
Kroz javni poziv podržava se kupovina stoke, sjemenskog i sadnog materijala, zatim adaptacija i/ili rekonstrukcija objekata, plastenika i drugih pomoćnih objekata (npr. objekat za skladištenje stajskog đubriva i sl.). Korisnici mjere, takođe, mogu podizati nove i/ili revitalizovati i modernizovati postojeće višegodišnje zasade. Podržava se i nabavka namjenske opreme i mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kao i protivgradne mreže.
maslinari masline dobro bolje domaće poljoprivreda crna gora montenegro Mladi poljoprivrednici: javni poziv za podršku u 2020
Podršku mogu ostvariti na osnovu podnošenja Zahtjeva za odobravanje biznis plana, koji je sastavni dio Javnog poziva. U okviru Zahtjeva dat je obrazac biznis plana, koji zainteresovani mladi ljudi popunjavaju i podnose Ministarstvu. U njemu detaljno opisuju aktivnosti koje će sprovoditi. Ministarstvo odbrava Zahtjeve koji ispunjavaju kriterijume propisane Javnim pozivom i mladom poljoprivredniku dodjeljuje mentora iz Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji ili iz Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva koji će pratiti realizaciju aktivnosti koje su navedene u biznis planu. Maksimalna podrška koju mogu ostvariti, po odobrenom biznis planu, odnosno po jednom mladom poljoprivredniku iznosi do 10.000 eura. Podrška će se isplaćivati u ratama, u zavisnosti od dinamke sprovođenja aktivnosti opisanih u biznis planu, na sljedeći način:
  • -isplata prve rate u iznosu od 30% od ukupnog iznosa podrške,
  • -isplata druge rate u iznosu od 50% uz dokaz da su aktivnosti iz biznis plana započete, a koje su navedene u biznis planu da će biti završene u okviru I faze,
  • -isplata treće rate u iznosu od 20% nakon sprovedenih aktivnosti opisanih u biznis planu, a koje su navedene da će biti završene u okviru II faze.
Rok za podnošenje Zahtjeva za odobravanje biznis plana je 18. jul 2020. godine.
Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.
Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: +38267633023

meCrnogorski available languages

Top