>>>
> Marketing i brendiranje > Moć i uticaj reklame na odabir potrošača

Moć i uticaj reklame na odabir potrošača

meCrnogorski available languages

Moć i uticaj reklame

U današnjem, savremenom dobu nije bitno imati samo dobar proizvod, mnogo je bitnije znati taj proizvod iskomunicirati, te postići krajni cilj- kupnju proizvoda i povećanje profita. Vrlo je važno postati brend. Većina ljudi miješa pojmove brendiranja i marketinga, no bitno je znati da je brending ustvari ono što nazivamo izgradnjom i stvaranjem brenda najveći odnosno najznačajniji dio marketinga. Što znači, da brending proizvoda ima za cilj da utiče na potrošača da odluku o kupovini nekog proizvoda ili usluge donese mnogo prije nego što se susretne sa tim proizvodom.

Iza većine brendova stoji dugogodišnja pomno isplanirana strategija, gdje se proizvod poistovjećuje sa ljudskim bićem, a mediji služe kao sredina – komunikacioni kanal obraćanja ciljnoj skupini te omogućuju proizvodu da postane ideal s kojim se potrošač želi poistovjetiti. U tom cilju reklamiranje je idealan način uvjeravanja zasnovan na namjernim i osmišljenim pokušajima uticaja na stavove, vrijednosti, emocije, vjerovanja te na kraju i ponašanja, a putem masovnih medija. Reklamom se proizvod ističe, nudi i izlaže pažnji, te populariziraju određeni proizvodi i različite usluge, a one utiču na čovjeka i na njegovo ponašanje. Psihologiju uvjeravanja i stručnjake koji se bave reklamama zanima kako putem određenih poruka djelovati na stavove i ponašanja potrošača. Psiholozi su davno utvrdili da je stavove vrlo teško mijenjati, te pomoću njih se oblikuje znanje, vrijednosti i stvaramo sliku o sebi.

reklame marketing brend brendiranje grad
Reklame susrijećemo svakodnevno

Pokretačka sila svakog potrošača je motivacija koja ih potiče na djelovanje – kupnju proizvoda ili usluge. Svaki čovjek ima potrebe, svoje želje i čežnje. Cjelokupno ponašanje usmjereno je prema cilju. Postoje dva tipa ciljeva: opšti ciljevi i proizvodno-specifični ciljevi. Opšti cilj je opšta kategorija cilja koji može ispuniti određenu potrebu dok proizvodno specifični cilj je proizvod specifične marke i karakteristika koji pojedinac vidi kao sredstvo ispunjenja potrebe.

Proizvodno-specifičnim potrebama ponekad se aludira na želje. Odabiranje konkretnog cilja ovisi o pojedinčevim iskustvima, fizičkim sposobnostima, prevladavajućim kulturanim normama i vrijednostima te o dostupnosti cilja u fizičkom i društvenom okruženju. Uspješnost pokušaja uvjeravanja potrošača ovisi od različitih faktora, kao što su: dobiprimaoca informacije preko njegove motivacije da sasluša onoga koji poruku nameće, do sposobnosti pojedinca da se misaono angažuje oko sadržaja poruke i procijeni njen smisao i ulogu u procesu donošenja vlastite odluke.

Autor:
mr Nađa Čelebić Hadžipašić
magistrica komunikologije, usmjerenje poslovno komuniciranje

 

meCrnogorski available languages

Top