>>>
> Ekonomija Crna Gora > Modernizacija flote mogućnost podrške ribarima iz Agrobudžeta

Modernizacija flote mogućnost podrške ribarima iz Agrobudžeta

meCrnogorski available languages

Profesionalni ribari upoznati su detaljnije sa podrškom sektoru morskog ribarstva kroz Agrobudžet za 2020. godinu, na prezentacijama koje su predstavnici Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede prethodnih dana održali u Ulcinju, Baru, Budvi, Kotoru i Herceg Novom.

Ribarima je saopštena dobra vijest da će sektor ribarstva u ovoj godini imati još snažniju podršku države, te da su opredijeljena sredstva, u odnosu na 2019. godinu povećana 44% na ukupno 2,24 miliona.

Modernizacija plovila

Posebno su im predstavljeni uslovi i način ostvarivanja podrške kroz tri javna poziva za dodjelu podrške za modernizaciju profesionalne ribolovne flote, u tri kategorije ribolova – za ulov demerzalnih resursa, za ulov pelagičnih resursa, kao i u malom privrednom ribolovu. Saopšteni su im i planovi Ministarstva u realizaciji drugih mjera za razvoj njihovog poslovanja, infrastrukture i uopšte ribarstva u Crne Gore.

S obzirom na veliko prošlogodišnje interesovanje ribara da modernizuju svoja plovila i utrošak svih opredijeljenih sredstava, ove godine je Agrobudžetom opredijeljeno za 80.000 eura više novca za javne pozive za modernizaciju profesionalen ribolovne flote. Kroz tri objavljena javna poziva opredijeljena su sredstva u iznosu od 280.000 €. Ribari mogu dobiti bespovratnu podršku u iznosu od 50 % od ostvarene investicije, najviše do 10.000 € kroz javne pozive za modernizaciju profesionalne flote za ulov demerzalnih i pelagičnih resursa.  Na inicijativu profesionalnih ribara, prošlogodišnji maksimalni iznos bespovratnih sredstava u malom privrednom ribolovu povećan je sa 5.000 € na 6.500 €.

 

Modernizacija flote mogućnost podrške ribarima iz Agrobudžeta credit default swap sea banks derivatives

Nabavka novih plovila kroz MIDAS 2 projekat 

Ribari su informisani da se u junu očekuje raspisivanje javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kroz MIDAS 2 projekat kroz koji će moći da realizuju veće investicije i da nabave nova plovila. Svakako, sve aktivnosti u pravcu pripreme kriterijuma za tu vrstu podrške, ribari će biti maksimalno uključeni, kako bi se definisali uslovi u skladu sa njihovim potrebama.

Izazov sa kojim se ribari već duže vrijeme susreću, a tiče se nedostatka veza za plovila i ukupne lučke infrastrukture bio je nezaobilazna tema razgovora sa predstavnicima Ministarstva. Informisani su da su započete aktivnosti kada je u pitanju ribarska luka u Ulcinju – Rt Đerane, kao i da se traže rješenja za ribarske luke i u drugim opštinama.

Nakon suzbijanja upotrebe dinamita, borba protiv krivolova noćnim ronjenjem   

U toku diskusije posebno je istaknut problem noćnog ronjenja i krivolova. Predstavnici Ministarstva su istakli su da je na planu borbe protiv nelegalnog ribolova u prethodnom periodu postignuti rezultati, kao i da će se nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na eliminisanju ovih pojava, pojačavajući kontrolu na terenu u saradnji sa ostalim institucijama, posebno policijom. Jedna od budućih aktivnosti Radne grupe za borbu protiv nelegalnog ribolova biće i borba protiv krivolova u noćnom ronjenju, dajući sve od sebe da rezultat bude sličan onom koji je postignut kada je u pitanju dinamit.

Ministarstvo će se posebno pozabaviti i sa rješavanjem problema ribe koja se nalazi na tržištu, a potiče iz sportsko – rekreativnog ribolova. Novim Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi dodatno se uređuje ova oblast i pojačaće se kaznene mjere za počinioce. Svakako, radiće se i na boljoj saradnji sa Savezom sportskih ribolovaca i pojačaće se inspekcijska kontrola, kako bi se ispratio tok ribe koja se nalazi na tržištu.

Predstavnici Direktorata za ribarstvo pozvali su profesionalne ribare da iskoriste dostupna finansijska sredstva, kako bi modernizovali svoja plovila i nabavkom novih alata povećali efikasnost, a samim tim i vrijednost ulova i poboljšali uslove za rad. Na ovaj način, zajedno, u partnerskom odnosu, stvaramo uslove za bolje iskorišćavanje potencijala koje Crna Gora ima kada je u pitanju izlov ribe.

izvor :  PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

meCrnogorski available languages

Top