>>>
> Finansije i investicije > Moody’s: Crna Gora i dalje ocjenjena rejtingom B1

Moody’s: Crna Gora i dalje ocjenjena rejtingom B1

meCrnogorskienEnglish available languages

Kreditna rejting agencija Moody’s potvrdila je u novom Izvještaju ocjenu kreditnog rejtinga B1 za Crnu Goru, uz zadržavanje izgleda – „pozitivan“. Ocjena kreditnog rejtinga rezultat je visokog BDP-a po glavi stanovnika, optimističnih izgleda za pristupanje Evropskoj uniji, kao i snažnog investicionog trenda sa naglaskom na strana direktna ulaganja. U novom Izvještaju kreditne agencije Moody’s pozdravljeni su značajni investicioni projekti koji se realizuju u sektorima saobraćaja, turizma i energetike.
Dodatno, kreditni rejting B1, uz pozitivne izglede, opravdava i snažan srednjoročni potencijal rasta, koji je podržan implementacijom adekvatnih strukturnih reformi, kao i realizacijom Vladinih efektivnih mjera koje doprinose jačanju fiskalne pozicije Crne Gore. Pored toga, prepoznate su konkretne aktivnosti Vlade kojima su umanjeni srednjoročni rizici refinansiranja u Crnoj Gori.
Glavni pokretači rasta evidentni su u sektoru građevinarstva, saobraćaja, turizma i energetike. Rast je podstaknut i javnim investicijama, prije svega, izgradnjom prioritetne dionice auto puta Bar – Boljare. Sa druge strane, značajan doprinos rastu dala je i potrošnja domaćinstava podstaknuta rekordnom turističkom sezonom i pozitivnim kretanjima na tržištu rada, gdje je u drugom kvartalu 2019. godine stopa nezaposlenosti bila na istorijski niskom nivou od 14.3%.
U Izvještaju se navodi da će 2019. biti još jedna rekordna godina u sektoru turizma, u skladu sa rastom dolazaka za period januar – avgust od 17.2% i noćenja od 9.2% turista, u odnosu na isti period prethodne godine.
Na kraju, pohvaljene su pravne i administrativne reforme koje se realizuju, pogotovo u kontekstu ulaska u Evropsku uniju, što predstavlja dalji podsticaj za unapređenje vladavine prava uz kontinuirano jačanje kapaciteta institucija u narednim godinama.
Obveznice koje izdaju zemlje sa kretinim rejtingom B1 spadaju u visokošpekulativne sa visokim kreditnim rizikom. B1 ocjena zauzima srednje mjesto u grupi špekulativnih (takođe nazvane i junk/smeće) obveznica, koje donose veći rizik ali i veću zaradu za investitora od obveznica ocjenjenih sa Baa3 do Aaa, koje se smatraju investicionim.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top