>>>
> Ekonomija Crna Gora > Moody’s: Kreditni rejting Crne Gore zadržan na B1

Moody’s: Kreditni rejting Crne Gore zadržan na B1

meCrnogorski available languages

Agencija za kreditni rejting „Moody’s“ objavila je novi Izvještaj za Crnu Goru kojim je potvrdila ocjenu ,,B1“ i stabilan izgled rejtinga naše zemlje, čime je još jednom izražena podrška nastavku sprovođenja aktelnih mjera ekonomske politike.
Prema ocjenama analitičara pomenute agencije, crnogorski kreditni profil karakteriše relativno visok potencijal u poređenju sa slično ocijenjenim zemljama, koji je osnažen investicijama u oblasti turizma i energetike koje  podstiču ekonomski rast i ublažavaju eksterne pritiske. Kreditni potencijal Crne Gore, kako se dalje navodi, osnažen je i perspektivom pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji koju prati snaženje institucija, kao i članstvom u NATO alijansi. Analitičari takođe očekuju da će srednjoročne mjere fiskalne konsolidacije koje je uvela Vlada dovesti do ublažavanja rasta javnog duga i stabilizovanja fiskalne pozicije Crne Gore u naredne dvije godine.
Kako se navodi u Izvještaju, stabilan izgled rejtinga ogleda se u umjerenoj institucionalnoj i fiskalnoj snazi, kao i umjerenoj podložnosti riziku, dok se u domenu izazova  navodi fiskalni uticaj realizacije auto-puta Bar-Boljare kako i oslanjanje na strane izvore fiinansiranja.
Kreditni analitičari potvrdili su da Crna Gora ide u dobrom pravcu razvoja, procijenivši rast BDP-a za 4,3% u 2017. godini, zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni i tekućim infrastrukturnim projektima. Takođe, ističu da je rast zaposlenosti povećan na 2,5% u odnosu na prošlu godinu, dok je stopa nezaposlenosti pala na 16,1%, a plate porasle za 2%. Sektor turizma zabilježio je rekordnu godinu sa posjetom 955.499 turista (+ 18.1% u odnosu na isti period prošle godine).
Pozitivan uticaj na kreditni izgled Crne Gore u narednom periodu imaće nastavak sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije i uspostavljanje stabilne opadajuće putanje javnog duga, napredak u pregovorima sa EU, kao i smanjenje obima potencijalnih obaveza koje proizilaze iz državnih garancija.

Značenje Moody’s-ove ocjene B1

Kreditni rejting B1 spada u visoku špekulativnu grupu ocjena kreditnog rejtinga i ne preporučuje se za investicije (smeće). Pozitivni izgled znači da se u narednom periodu očekuje zadržavanje rejtinga ili njegov progres.

meCrnogorski available languages

Top