>>>
> Ekonomija Crna Gora > Moody’s: Kreditni rejting Crne Gore B1 (stabilan izgled) 2017

Moody’s: Kreditni rejting Crne Gore B1 (stabilan izgled) 2017

meCrnogorski available languages

Agencija za kreditna rejting Moody’s je u novom izvještaju potvrdila ocjenu rejtinga B1 za Crnu Goru, uz značajnu izmjenu outlook-a sa pozicije ,,negativan“ u ,,stabilan“. Navedeno znači, da su analitičari pomenute agencije, mjere koje Vlada Crne Gore sprovodi na polju stabilizacije javnih finansija ocijenili kao dobre i izrazili povjerenje u očuvanje pozitivnog trenda oporavka.

U Izvještaju se navodi da je poboljšanju rejtinga naše zemlje prvenstveno doprinijela fiskalna politika usmjerena na povećanje prihoda, odnosno smanjenje rashoda, kao i sprovođenje mjera u cilju rešavanja problema penzija i plata u javnom sektoru. Kako se dalje navodi, analitičari očekuju da će jačanje fiskalne discipline kroz definisani set mjera fiskalnog prilagođavanja, zajedno sa snažnim ekonomski rastom, u narednim godinama dovesti do smanjenja deficita kao i nivoa javnog duga.

Izmjena izgleda kreditnog rejtingga prema stavu analitičara, rezultat je i realizacije razvojnih projekata, dominantno u oblasti turizma, energetike i saobraćajne infrastrukture, čiji će zamajac u narednom periodu ojačati srednjoročni potencijal rasta i otpornost finansija na eksterne šokove..

Takođe, u Izvještaju se konstatuje i napredak koji je postignut na polju jačanja institucija u zemlji, i pohvaljena posvećenost Vlade evropskim integracijama. Postignut je i uspjeh u usvajanju pravnog i operativnog okvira u skladu sa normama EU što je dovelo do poboljšanja uslova poslovanja na lokalnom nivou, kao i privlačenja stranih direktnih investicija (SDI). U junu 2017. godine, Crna Gora zvanično postala 29. članica NATO-a što će pozitivno uticati na investicionu klimu zemlje i ublažiti spoljne rizike. U dijelu potencijalnih rizika za domaću ekonomiju, analitičari Moody’sa-a ukazuju na izozove u vezi izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare

meCrnogorski available languages

Top