>>>
> EU/Politiko > Multilateralizam : 100 godina tradicije

Multilateralizam : 100 godina tradicije

meCrnogorski available languages

Vijek od  kada je uspostavljen multilateralizam i pozicije Crne Gore kroz vrijeme u međudržavnoj saradnji bili su u fokusu ovogodišnje ceremonije organizovane u čast obilježavanja Dana Ujedinjenih nacija – 24. oktobra, koju su zajednički organizovali Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Sistem Ujedinjenih nacija. Proslavom u Vili Gorici, čiji su domaćini bili prof. dr Srđan Darmanović, ministar vanjskih poslova Crne Gore i Fiona Mekluni, rezidentna koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori, obilježena je 74. godišnjica od usvajanja Povelje Ujedinjenih nacija.
Ministar Darmanović je kazao da je Crna Gora od samih začetaka ideje koje predstavlja multilateralizam nastojala da bude punopravni član međunarodne zajednice.
Danas, vijek kasnije, sa mjesta koje joj pripada, Crna Gora ostaje posvećena vrijednostima multilateralizma, otvorenoj saradnji i snaženju partnerstva sa Ujedinjenim nacijama. Vjerujemo da bi svaka zemlja trebalo da sopstvenim primjerom i principijelnom politikom učestvuje u odgovoru na globalne izazove – rekao je šef crnogorske diplomatije. Stoga, kako je istakao, Crna Gora nastavlja da, shodno svojim kapacitetima, pruža doprinos međunarodnom miru i bezbjednosti, globalnim naporima na planu ispunjavanja ciljeva održive razvojne Agende UN-a 2030 i poštovanju ljudskih prava i sloboda.

Rezidentna koordinatorka UN Fiona Mekluni ukazala je da je multilateralizam danas možda i važniji nego prije 100 godina. „Multilateralizam je temelj Agende do 2030. godine i Ciljeva održivog razvoja. Rješavanje zajedničkih problema udruženim snagama, od sukoba i ekonomskih kriza do epidemija i klimatskih promjena, više nego ikada zahtijeva globalni odgovor kroz saradnju, kao što to zahtijeva i naš kolektivni odgovor na ključne izazove današnjice.“ – navela je Mekluni, citirajući Generalnog sekretara UN Antonia Gutijereša koji je rekao da „kada narodi rade zajedno, nada prevlada i nađu se zajednička riješenja”.
U okviru ceremonije, prikazana je i izložba nekih od najranijih crnogorskih korespondencija iz perioda začetaka multilateralizma.
Dan Ujedinjenih nacija tradicionalno se obilježava širom svijeta u znak sjećanja na 24. oktobar 1945. godine kada je na snagu stupila Povelja Ujedinjenih nacija. Ratifikacijom tog dokumenta zvanično su osnovane Ujedinjene nacije čiji su glavni ciljevi uspostavljanje mira i bezbjednosti, podrška razvoju i društvenom progresu i zaštita ljudskih prava. Ujedinjene nacije su osnovali lideri 51 države a svjetska organizacija danas broji 193 zemlje članice. Crna Gora postala je članica Ujedinjenih nacija u junu 2006. godine, kao 192. članica organizacije.

meCrnogorski available languages

Top