>>>
> Finansije i investicije > Nacionalna investiciona komisija: Podrška za infrastrukturne projekte u CG

Nacionalna investiciona komisija: Podrška za infrastrukturne projekte u CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Nacionalna investiciona komisija: Obezbijeđena podrška za infrastrukturne projekte u Crnoj Gori

Nacionalna investiciona komisija (NIK) usvojila je sjednici kojom je predsjedavao Premijer Duško Marković Izvještaj o radu za period jul-decembar 2019. godine i uputila ga Vladi Crne Gore na usvajanje.
U Izvještaju se, između ostalog, daju informacije o projektima kanidovanim i finansiranim od strane Zapadnoblakanskog investicionog okvira (ZIO). Konstatovano je da je u decembru prošle godine Upravni odbor ZIO odobrio 4,4 miliona eura za sufinansiranje projekta Izgradnja infrastrukture za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na jadranskoj obali – Bokokotorski zaliv, faza II.
Odobrena sredstva namijenjena su drugoj fazi izgradnje kanalizacione mreže u široj oblasti Bokokotorskog zaliva – odnosno povezivanje kanalizacije u Risnu, Perastu, Prčanju i Stolivu sa glavnim kolektorom u Kotoru i postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda.
Takođe, u izvještajnom periodu, Nacionalna investiciona komisija je dala saglasnost za kandidovanje projekta Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir, za rekonstrukciju i modernizaciju željezničke pruge „Vrbnica – Bar“, državna granica sa Srbijom. Traženi iznos granta kod ZIO je 19 miliona eura.
U dokumentu se navodi i da je na sastanku ZIO u decembru u Londonu saopšteno da će EU u narednom periodu povećati mogućnosti za finansijsku podršku investicijama u infrastrukturu Zapadnog Balkana, a posebno u oblastima zaštite životne sredine i klimatskih promjena.

Sjednica Nacionalne investicione komisije (05.02.2020.)

Национална инвестициона комисија (НИК) усвојила је на данашној сједници, којом је предсједавао Премијер Душко Марковић, Извјештај о раду за период јул-децембар 2019. године и упутила га Влади Црне Горе на усвајање. У Извјештају се, између осталог, дају информације о пројектима канидованим и финансираним од стране Западноблаканског инвестиционог оквира (ЗИО). Констатовано је да је у децембру прошле године Управни одбор ЗИО одобрио 4,4 милиона еура за суфинансирање пројекта Изградња инфраструктуре за водоснабдијевање и одвођење отпадних вода на јадранској обали – Бококоторски залив, фаза II. Одобрена средства намијењена су другој фази изградње канализационе мреже у широј области Бококоторског залива – односно повезивање канализације у Рисну, Перасту, Прчању и Столиву са главним колектором у Котору и постројењем за пречишћавање отпадних вода. Такође, у извјештајном периоду, НИК-а је дала сагласност за кандидовање пројекта Министарства саобраћаја и поморства, кроз Западно

meCrnogorskienEnglish available languages

Top