>>>
> Finansije i investicije > Najveće ekonomije svijeta 2020-2030

Najveće ekonomije svijeta 2020-2030

meCrnogorskienEnglish available languages

Do 2030. godine, kompleksnost svjetske ekonomije mogla bi da izgleda drugačije nego danas. Prema projekcijama multinacionalne banke sa śedištem u Londonu Standard Chartered, sljedeće decenije ćemo viđeti ekonomije u razvoju kao što su Indija ili Turska kako se penju na ekonomskoj ljestvici i postaju vodeći igrači.

Ekonomije u razvoju

Promjene u poretku najvećih ekonomija svijeta za period 2017-2030 možete pogledati na sljedećem videu:

Ako se projekcije pokažu kao tačne, najveća ekonomija 2030 godine biće NR Kinasa 64,2 triliona dolara BDP-a, ponderisanog za paritet kupovne moći (PPP). To predstavlja skoro 20 triliona $ više od Indije, koja će biti druga najveća ekonomija 2030. godine.

Put ka vrhu

Iako će se  kineska ekonomije sigurno naći na vrhu, interesantan će biti razvoj situacije kod zemalja u povoju. Do 2030. godine, prema projekciji, sedam od 10 najvećih ekonomija svijeta biće današnje zemlje u razvoju.

Mjesto Zemlja Proj. BDP (2030, PPP) BDP (2017, PPP) % promjena
#1 Kina $64.2 tril. $23.2 tril. +177%
#2 Indija $46.3 tril. $9.5 tril. +387%
#3 SAD $31.0 tril. $19.4 tril. +60%
#4 Indonezija $10.1 tril. $3.2 tril. +216%
#5 Turska $9.1 tril. $2.2 tril. +314%
#6 Brazil $8.6 tril. $3.2 tril. +169%
#7 Egipat $8.2 tril. $1.2 tril. +583%
#8 Rusija $7.9 tril. $4.0 tril. +98%
#9 Japan $7.2 tril. $5.4 tril. +33%
#10 Njemačka $6.9 tril. $4.2 tril. +64%

Over this time-frame, countries like Egypt, China, India,

Države kao što su Kina, Indija, Indonezija, Turska i Brazil znatno će povećati svoje ekonomije u smislu rasta PPP-a. Indijska ekonomija će pratiti rast shodno porastu stanovništva u gradovima i urbanim sredinama, koje je najveće na planeti. Razvijene ekonomije, kao što su SAD, Njemačka i Japan će nastaviti da rastu, ali ne u mjeri kao što je bio slučaj do sada. Prema projekciji, Japan i Njemačka će da padnu na 9. i 10. mjesto po BDP-u.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top