>>>
> Finansije i investicije > Najveće ekonomije svijeta u 2018

Najveće ekonomije svijeta u 2018

meCrnogorskienEnglish available languages

Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Sjedinjene Američke Države imaju najveću ekonomiju na svijetu. Ona u 2018. godini iznosi 20,4 triliona USD, dok je u 2017. iznosila 19,4 triliona dolara. Sljedeća je Kina sa 14 triliona USD, što je više za 2 triliona dolara u odnosu na 2017. Japanska ekonomija iznosi 5,1 triliona dolara, dok je prošle godine iznosila 4,87.

Stanje u Evropi

Tri evropske zemlje zauzimaju naredna mjesta na listi najvećih ekonomija:

  • Njemačka – 4,2 triliona USD
  • UK – 2,94 triliona USD
  • Francuska – 2,93 triliona USD

Neposredno nakon Francuske slijedi Indija, sa ekonomijom od 2,85 triliona. Italijanska ekonomija zauzima osmo mjesto sa 2,18 triliona. Na devetom mjestu je Brazil (2,14 tril. USD), a Kanada na desetom (1,8 tril. USD).

Shodno izvještaju, veličina američke ekonomije stavlja ostale zemlje u zaleđu. Ona je veća od zbira 7 ekonomija sa ove liste.

Procjenjuje se da je ukupna svjetska ekonomija vrijedna 79,98 triliona USD, što znači da je američki udio u svjetkoj ekonomije preko 25%.

Uspon Kine i Indije

Međutim, dominacija SAD-a izgleda da se smanjuje. Prema podacima Svjetske banke, svjetska ekonomija će porasti za 6,5 triliona dolara između 2017. i 2019. godine. Očekuje se da će američki BDP imati učešće od 17,9% u ovom rastu. Sa druge strane, za Kinu se očekuje da će imati duplo veće učešće u rastu svjetske ekonomije, u iznosu od 35,2%.

Kineska digitalna ekonomija takođe prolazi kroz period “bum”-a. Ona je porasla za 10 godina sa manje od jednog procenta na današnjih 42%. Za poređenje, tržišni udio američkih subjekata iznosi 24%, što je manje nego 35% koliko je bilo 2005. goidne.

Procenat globalnog ekonomskog rasta realnog BDP-a za period 2017-2019; Svjetska banka, procjena (ilustracija: Visual Capitalist)

 

Ekonomski rast do 2050

Prema prognozama PwC-a, očekuje se da će kineska ekonomija, kao i indijska nadmašiti američku do 2050. godine. U 2050. godini, kineska ekonomija će biti 58,5 triliona USD, ekonomija Indije 44,1 tril. USD, a SAD-a 34,1 trilion dolara.

Takođe se očekuje da će ekonomije Japana, Njemačke, Britanije i Francuske pasti na 8., 9., 10. i 12. mjesto. Očekuje se da će Indonezija, Brazil, Rusija i Meksiko zauzimati od 4. do 7. mjesta po ekonomiji.

Further: IMF

meCrnogorskienEnglish available languages

Top