>>>
> Finansije i investicije > Niske kamatne stope za oporavak ekonomije EU

Niske kamatne stope za oporavak ekonomije EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Razlozi za niske dugoročne kamatne stope koje je Evropska centralna banka (ECB) objavila prošle nedjelje, načini unapređenja kreditiranja malih preduzeća, kao i napori u smanjivanju fragmentacije finansijskih tržišta unutar EU bila su neka od pitanja o kojima su raspravljali članovi Odbora za ekonomiju i monetarna pitanja Evropskog parlamenta sa predsjednikom ECB Marijom Dragijem (Mario Draghi).

Niske kamatne stope

Poslanici su prihvatili Dragijev argument da niske kamatne stope predstavljaju ispravan odgovor na slabu ekonomsku aktivnost i prigušenu dinamiku kreditiranja. Uprkos prihvatanju stava da će niske kamatne stope pomoći oporavku, poslanici su željeli da znaju zbog čega su državne i međubankarske kamatne stope ostale na znatno većem nivou i kako se mogu smanjiti nejednakosti u kamatnim stopama među državama članicama.

Kreditiranje malih i srednjih preduzeća

Poslanici su podržali težnju da se olakša kreditiranje malih i srednjih preduzeća (MSP), koja je jasno izražena u prošlonedjeljnim odlukama o niskim kamatnim stopama. Ipak, poslanici su i dalje tvrdili da banke ne kreditiraju mala i srednja preduzeća u dovoljnoj mjeri, uprkos tome što im ECB omogućava pristup povoljnim izvorima finansija. Predložili su promjenu ocjene kreditnog rizika za mala i srednja preduzeća čime bi se olakšalo dobijanje pozajmica i njihovo učešće u ekonomiji.

Smanjenje fragmentacije

Poslanici su izrazili zabrinutost zbog fragmentacije bankarskog sektora EU i postavili pitanje da li bankarska unija može dovesti do još veće fragmentacije između država koje koriste, kao i one koje ne koriste euro. Poslanici su podržali dogovor Savjeta o postupku za banke sa finansijskim teškoćama, ali su istakli potrebu za rezolucijom o šemama bankarskih garancija. S obzirom na to da ECB postaje jedinstvena nadzorna sila, poslanici su ponovili da ona mora  postići visoke standarde demokratske odgovornosti.

Rizici za ekonomiju

U ranijim raspravama sa poslanicima Dragi je dao procjenu stanja ekonomskog rizika unutar EU, u svojstvu predsjednika Evropskog odbora za sistemski rizik (EOSR). Poslanici su Dragiju postavili pitanje da li su napori za postizanje fiskalne konsolidacije nametnuli rizik za ekonomiju i mehanizme protiv recesije jer su dugoročne kamatne stope ECB mogle uticati na povećanje rizika. Ostali su postavili pitanja o tome koliko je uspješan bio EOSR u podsticanju zakonodavaca da postupaju po preporukama u cilju rješavanja rizičnih situacija u praksi ili zabrinjavajućih ekonomskih trendova.

Izvor: Evropski parlament

meCrnogorskienEnglish available languages

Top