>>>
> Marketing i brendiranje > Nova pravila marketinga u promovisanju brendova

Nova pravila marketinga u promovisanju brendova

meCrnogorski available languages

U 21. vijeku jedna od najvećih promjena kada je marketing u pitanju jeste primjena društvenih medija, odnosno onih koje koriste internet kao sredstvo komunikacije. Putem raznih blogova, mikroblogova, sajtova, društvenih mreža i uopšte virtuelnog svijeta privrednici imaju neslućeno mnogo mogućnosti da priđu ciljnoj grupi, na pravom mjestu i u pravo vrijeme, rečeno je na seminaru „Nova pravila marketinga u promovisanju brendova” koji je u Privrednoj komori Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za razvoj preduzetništva Glavnog grada Podgorica, organizovan 10. jula 2015. Predavač je bila profesorica marketinga dr Jelena Žugić sa Fakulteta za poslovne studije Univerziteta Mediteran.

Seminar je organizovan sa ciljem da se ukaže na značaj marketinga za mala i srednja preduzeća, na važnost kreiranja najboljeg marketing miksa i kako izbjeći najčešće greške u ovoj oblasti. Predavanja su bila interaktivna sa puno primjera iz prakse i kreativnim radionicama.Rukovodilac sektora za edukaciju Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić istakao je da je marketing dinamično područje koje se kontinuirano razvija i pronalazi nove načine i tehnike za uspješno funkcionisanje proizvoda ili usluge na tržištu.

– Za temu seminara smo se opredijelili prateći aktuelne potrebe naših preduzetnika suočenih s nedostatkom internih marketing ekspertiza, nedovoljno efikasnim investicijama u marketing aktivnosti, nedovoljnim znanjem u kreiranju marketing strategije koja će im osigurati da na tržištu realiziraju svoj maksimalni potencijal. Cilj je da sve što danas na razumljiv i praktičan način bude ispričano, možete odmah primjeniti u svom poslovanju – objasnio je on.

Promocija i brendiranje proizvoda nekada su bili luksuz ili dodatna vrijednost, međutim taj proces posljednjih godina postaje nužnost iz dva razloga, dodao je on. S jedne strane, potrošači, klijenti i investitori postaju sve izbirljiviji prilikom odabira proizvoda, destinacija za ulaganje, odmor ili posjete, pa se pojedine kompanije moraju izboriti za njihovu pažnju.

– Stoga, preduzeća pristupaju sistemskom upravljanju vlastitim identitetom i imidžom, odnosno procesu brendiranja, kako bi poradila na sopstvenoj prepoznatljivosti u domaćoj i međunarodnoj javnosti i istakla svoje prednosti. Značaj kvalitetnog marketinga menadžmenta se temelji na povećanju nivoa prepoznatljivosti i vrijednosti kompanije u očima njenih ciljnih grupa – objasnio je Perazić.

Privredna komora će ovim seminarom i aktivnostima koje slijede nastaviti da podržava usvajanje znanja iz marketing menadžmenta bez kojeg naša preduzeća neće zauzeti mjesta na tržištu koja kvalitetom proizvoda i usluga zaslužuju.

Predstavnik Sekretarijata za razvoj preduzetništva Glavnog grada mr Vladimir Pavićević kazao je da ovo bio drugi seminar koji Sekretarijat i Komora zajedno organizuju na temu obrazovanja, a u svrhu razvoja privrede, odnosno MSP.

– Tema je aktuelna i potrebna za temeljnu obradu na skupovima poput ovog. Dosta je uspješnih preduzeća koja zbog toga što nemaju dobar marketing ne mogu da se pozicioniraju na tržištu – kazao je Pavićević.

Prema riječima prof. dr Jelene Žugić, novina u marketingu u 21 vijeku jeste da više nije samo bitna samo živa riječ. Marketing od usta do usta jeste bitan, pogotovo u Crnoj Gori, ali je podjednako važna i elektronska riječ.

– Kod društvenih medija postoji dvosmjerna komunikacija između preduzeća i korisnika i vi u svakom trenutku možete znati šta je to što potrošač želi, šta je njegov stav, mišljenje, motiv, ukus, za razliku od masovnih medija kod kojih je ona jednosmjerna. Putem društvenih medija možete prići tržišnim nišama, odnosno grupi ljudi koja vama treba, vašoj ciljnoj grupi, na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Korišćenje društvenih medija koji koriste internet kao sredstvo komunikacije je izuzetno bitno i zbog budžeta, jer je mnogo jeftinije u odnosu na tradicionalne elektronske i štampane medije – rekla je Žugić.

U Crnoj Gori je, prema njenim riječima, ovaj vid marketinga tek u povoju i njegov razvoj će zavisiti od toga koliko smo fleksibilni.

Ona se osvrnula i na pitanje značaja marketinga u vrijeme globalne ekonomske krize.

– Kada je počela globalna ekonomska kriza, u kompanijama se moglo čuti da su prvi troškovi koje će srezati vezani za marketing što je potpuno pogrešno. Bill Gates je rekao da bi posljednji dolar koji ima uložio u marketing, jer kad izgubite vezu sa tržištem vas više nema – naglasila je profesorica.

Na seminaru su razmotrene teme koje obrađuju odnos između tradicionalnih i novih medija, zatim strategijski pristup svijetu društvenih medija 21. vijeka, kako preko weba doći di velikog broja mikro tržišta, kako koristiti društvene mreže, blogove, forume, kritičke sajtove, sajtove za objavljivanje sadržaja, virtuelni svijet, internet igrice, kao instrumente direktnog kontakta brenda sa kupcem, a objašnjeno je i kako iskoristiti blog i interaktivni forum u promovisanju brenda.

Izvor: PKCG

meCrnogorski available languages

Top