>>>
> EU/Politiko > Nova vazduhoplovna strategija za EU

Nova vazduhoplovna strategija za EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Komisija je donijela novu vazduhoplovnu strategiju za Evropu, inicijativu kojom se nastoji da se stimuliše privreda, jača industrijski temelj i da se doprinese globalnom vođstvu Evropske unije. Pomenuto predstavlja tri glavna prioriteta predsjednika Žan-Klod Junkera (Jean–Claude Juncker) koji će se postići strategijom, osiguravajući dalju konkurentnost sektora vazduhoplovstva EU i korist od brzog saobraćaja i napredne globalneekonomije. Jakim i otvorenim vazduhoplovnim sektorom neće se samo pridonijeti poslovanju, već će se i građanima EU omogućiti veća povezanost sa ostatkom svijeta po nižim cijenama.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Komisije odgovoran za energetsku uniju, izjavio je:

Konkurentno i efikasno vazduhoplovstvo ima centralni značaj za rast EU.Novom strategijom stvara se okvir kojim će se EU vazduhoplovstvu omogućiti da zadrži globalno vođstvo. Strategijom se potvrđuje i vodeća predanost EU održivom vazduhoplovstvu, vrlo aktuelnom pitanju s obzirom na činjenicu da je svjetska pozornost usmjerena na Pariz uoči 21. konferencije stranaka Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama (COP21).

Komesar za saobraćaj Violeta Bulc dodala je:

Vazduhoplovstvo se suočava sa brojnim izazovima, a današnjom strategijom uspostavlja se sveobuhvatan i ambiciozan akcioni plan za održavanje sektora u korak sa vremenom. Njome se održava konkurentnost poduzeća iz EU putem novih ulaganja i poslovnih prilika te će se omogućiti njihov održivi rast. Osim toga, građanima EU biće omogućen veći izbor, povoljnije cijene i najveći nivo sigurnosti i zaštite.

Cilj Komisije je da razvije sveobuhvatnu strategiju za čitav ekosistem vazduhoplovstva Unije. U tom smislu, prioriteti su:

1. Osiguravanje vodeće ulogu EU u međunarodnom vazduhoplovstvu uz garanciju ravnopravnih uslova. Mora se omogućiti uključivanje vazduhoplovnog sektora u nova rastuća tržišta. To se može postići u okviru novih vanjskih sporazuma o vazduhoplovstvu sa ključnim tržištima u svijetu. Osim povećanja pristupa tržištu, time će se pružiti i nove poslovne prilike preduzećima EU, te osigurati pravedni i transparentni tržišni uslovi utemeljeni na jasnom regulatornom okviru. Sporazumima će se omogućiti i veća povezanost te povoljnije cijene za putnike. Globalnom povezanošću stimuliše se trgovina i turizam i direktno se doprinosi ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta.

2. Riješiti prepreke za rast. Rješavanje problema ograničenosti kapaciteta, efikasnosti i povezanosti glavni je izazov za rast vazduhoplovstva EU. Iz podijeljenosti evropskog vazdušnog prostora proizlaze troškovi od barem 5 milijardi EUR godišnje i oslobađa se do 50 milijuna tona ugljen dioksida (CO2). Zbog ograničenih kapaciteta na aerodromima EU moglo bi doći do gubitka do 818.000 radnih mjesta do 2035. Stoga je sada vrijeme da EU planira buduću potražnju za vazdušnim saobraćajem kako bi se izbjegla prometna zagušenja. IZbog toga se u strategiji stavlja naglasak na važnost dovršavanja projekta jedinstvenog evropskog neba, olakšavanje upotrebe najprometnijih aerodroma te praćenje povezanosti unutar i izvan EU kako bi se utvrdili nedostaci.

3. Održavati visoke standarde EU. Od ključnog je interesa za građane EU i preduzeća održavati visoke standarde EU u području sigurnosti, zaštiteokoline, socijalnih pitanja i prava putnika. Strategijom se predlažu važne mjere u pomenutom pogledu, uz ažuriranje sigurnosnih pravila EU svrhu održavanja visokih standarda bezbjednosti s obzirom na rastući vazdušni saobraćaj. Nadalje, efikasnom i djelotvornim regulatornim okvirom osiguraće se veća fleksibilnost za napredak i održavanje globalne konkurentnosti industrije. Komisija će nastojati pronaći načine smanjivanja tereta sigurnosnih provjera i troškova korištenjem nove tehnologijei pristupkom koji se temelji na procjeni rizika. Više će poticati društveni dijalog i poboljšavati uslove zapošljavanja u vazduhoplovstvu, kao i nastojati da se sprovedu čvršće mjere na globalnom nivou za postizanje neutralnog rasta emisija ugljen-dioksida od 2020.

4. Napredak u području inovacija, digitalnih tehnologija i ulaganja. Inovacijama i digitalizacijom pokrenuće se razvoj vazduhoplovstva kao pokretača rasta. EU mora posebno iskoristiti potencijal bespilotnih letjelica. Stoga se strategijom predlaže zakonski okvir za obezbjeđivanje zaštite i pravne sigurnosti u području industrije te se rješavaju pitanja povezanih sa zaštitom privatnosti i podataka, bezbjednosti i životnom sredinom. Nadalje, odgovarajućim ulaganjima u tehnologiju i inovacije omogućiće će se vodeća uloga EU u međunarodnomvazduhoplovstvu. Evropska unija planira da uloži 430 miliona EUR godišnje do 2020. u projekt istraživanja o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (projekt SESAR). Pravodobnim uvođenjem rješenja SESAR-a može se otvoriti više od 300.000 novih radnih mjesta. Primjena i optimizacija informacionih i komunikacionih tehnologija vrlo su važni i za razvoj kapaciteta aerodroma, efikasnost i kvalitet usluge.

Izvor: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top