>>>
> Marketing i brendiranje > Novi sajt Vlade Crne Gore, “zaboravili” na državne simbole

Novi sajt Vlade Crne Gore, “zaboravili” na državne simbole

meCrnogorski available languages

Novi sajt Vlade Crne Gore, “zaboravili” na državne simbole

Prethodni sajt gov.me bio je u upotrebi od 2010. godine, što znači da je koristilo pet kabineta. Davno su prošla vremena gif-ova, sličica, flash playera, kliklnite sa strane zatrpanih ikonica i slično… I odavno je trebalo doći do izrade novog modernog funkcionalnog i minimalističkog sajta. To se napokon dogodilo i izgleda ovako:

 

6

“Portal predstavlja glavni komunikacioni kanal Vlade i ministarstava i pružiće potpuno novo korisničko i vizuelno iskustvo, koje se ogleda u unicifiranom onlajn nastupu ministarstava i organa državne uprave. Struktura i sadržaj portala su takvi da su potrebe građana, medija, NVO i privrede stavljene u prvi plan i cijela struktura organizovana je oko životnih oblasti, umjesto oko administrativne organizacije samih institucija, uz mogućnost direktne komunikacije sa građanima, kroz posebno dizajniranu kontakt formu.

Nova platforma, dakle, ne podrazumijeva da je građanin upoznat sa internom organizacijom i nadležnostima javne uprave, već kreće od njegovih potreba, trudeći se da korisniku pomogne da na lakši način pronađe traženu informaciju ili uslugu”, navodi se u saopštenju Vlade.

vlada

Jedna od glavnih zamjerki na prethodnu platformu je bila vezana za otežano pronalaženje materijala na sajtu Vlade. Novi portal pruža bolje korisničko iskustvo, bržu i lakšu pretragu sadržaja, kao i bolju interakciju Vlade sa građanima, medijima i NVO sektorom.

Kao svojevrstan vid vizuelne unikatnosti Portala Vlade na digitalnim kanalima, za potrebe portala, namjenski je licenciran font Brioni Sans, hrvatskog tipografa Nikole Đureka.

5

U odnosu na prethodnu platformu, unaprijeđena je i transliteracija, tako da prelaskom na ćirilicu, određeni sadržaji gdje je to smisleno mogu biti zadržani u izvornom, latiničnom obliku.

Obezbijeđena je puna primjena standarda pristupačnosti preporučena Zakonom o elektronskoj upravi, kao i mogućnost čitanja sadržaja. Portal ispunjava uslove e-pristupačnosti i implementiran je poseban meni za poboljšanu pristupačnost sadržaja sa kontrolom kontrasta, veličine slova, razmaka teksta, animacija, zatim vizuelnim vodičem za lakše čitanje, naglašavanje linkova, kompatibilnost sa čitačima ekrana kroz strukturiranost stranica, kao i poseban font koji omogućava lakše čitanje osobama sa disleksijom.

Za potrebe ove platforme, po prvi put je napravljeno studijsko snimanje audio sekvenci na crnogorskom jeziku, koje uz mašinsko učenje služe za generisanje zvučnog zapisa bilo kojeg teksta na portalu. Sada, klikom na dugme “Pročitaj mi”, korisnici mogu preslušati sadržaj članka.

To je svakako za pohvalu ali upravo koristeći tražilicu naišli smo na jedan ogroman nedostatak: prilikom prelaska na novu platformu: IZBRISANA JE STRANICA “Državni simboli Crne Gore”

 


Isti slučaj se dogodio i sa novim sajtom Skupštine Crne Gore!

Nadamo se da se ipak radi o “propustu” IT službi Vlade, odnosno Skupštine Crne Gore i da će se isto u što kraćem roku ukloniti nedostatak, odnosno vratiti državne simbole đe im je i mjesto. U suprotnom, moglo bi se reći da se radi o lošoj namjeri!

meCrnogorski available languages

Top