>>>
> Marketing i brendiranje > Novi Zeland, nova zastava?

Novi Zeland, nova zastava?

meCrnogorskienEnglish available languages

NZ AU
Sličan dizajn zastava članica Komonvelta – Novi Zeland i Australija

Novi Zeland razmatra promjenu zastave. Postojeća državna zastava Novog Zelanda usvojena je 1902. godine a sadrži elemente pomorske zastave Velike Britanije i sazviježđe Južni krst.

U Novom Zelandu se već nekoliko godina intenzivno vodi debata o zamjeni postojeće zastave sa prikladnijom, koja bi bliže odražavala državu, kao i Maorsku kulturu. Stoga, Vlada Novog Zelanda je kroz projekat razmatranja državne zastave raspisala otvoreni konkurs za sve građane.

Sagledavajući preko 10.000 radova, vlada je objavila uži izbor od četiri prijedloga za novu zastavu. Neki od Elementa na novim prijedlozima zastave NZ-a su:

  • Srebrna paprat
  • Maorske boje (crna i bijela)
  • Sazvježđe Južni krst
  • Maorski simbol Koru
  • boje britanske zastave (crvena, bijela, plava)

Građani će krajem 2015. godine i početkom 2016. godine glasati na dva referenduma za promjenu zastave. Na prvom referendumu građani bi rangirali četiri prijedloga zastave. Na drugom referendumu bi se odlučivalo između izbora najboljeg prijedloga zastave ili zadržavanja postojeće zastave.

Budžet projekta razmatranja državne zastave iznosi 25,7 miliona novozelandskih dolara (14,4 miliona eura, odnosno 3,20 € po stanovniku) koji se uglavnom odnose na organizaciju javne debate i referenduma. Troškovi eventualne izrade novih zastava, promjene dizajna dokumenata, uniformi i drugih obilježja nijesu pokriveni budžetom. Upravo su troškovi projekta i njegove implikacije bili izvor najvećeg dijela kritike.

U slučaju eventualnog izbora nove zastave na referendumu, vlada je najavila zadržavanje validnosti dokumenata na kojima se nalaze postojeći državni simboli, te postepeno uvođenje novih kroz prolazni period, kao i dalje davanje pijateta sadašnjoj zastavi. Nova zastava znači i novo brendiranje države, a građani će o tome odlučiti demokratskim putem.

Novi dizajn zastava i njihov opis:

Izvor: Vlada Novog Zelanda, projekat razmatranja državne zastave

meCrnogorskienEnglish available languages

Top