>>>
> Magazin > Eko&urbano > NPCG: Primopredaja imovine Ulcinjske solane

NPCG: Primopredaja imovine Ulcinjske solane

meCrnogorski available languages

Nakon potpisivanja Ugovora o zakupu cjelokupne imovine Ulcinjske solane između Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore (JP NPCG) i AD Solane „Bajo Sekulić“ u stečaju, formirana je komisija koja je izvršila popis imovine Solane i o istom sačinila Zapisnik sa fotoelaboratom. S tim u vezi izvršeno potpisivanje Zapisnika o primopredaji cjelokupne imovine Solane.

solana ulcinj info

Ranije je javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore zaključilo Ugovor o zakupu cjelokupne imovine privrednog društva AD Solana „Bajo Sekulić“ u stečaju, na period od jedne godine, a koja se sastoji od nepokretne imovine (zemljište i objekti) i pokretne imovine (tehnološke linije – oprema za proizvodnju i preradu soli, vozila, građevinske mašine). U cilju zaštite biodiverziteta, NPCG će preduzimati potrebne mjere i radnje kako bi se održao i unaprijedio uspostavljeni ekosistem u zakupljenom području, kao i da kroz zaštitu, promociju i razvoj turističke ponude na bazi prirodnih potencijala omogući dodatnu valorizaciju zakupljene imovine. Zakupljenu imovinu NPCG će koristiti sa pažnjom dobrog domaćina, isključivo u svrhu koja joj je namijenjena, prema planovima društva, odnosno planskim dokumentima Crne Gore i Opštine Ulcinj, i o svom trošku vršiti obezbjeđenje, fizičku i tehničku zaštitu imovine i sprečavanje vršenja protivpravnih radnji.

JP Nacionalni parkovi upravlja sa 7,58% teritorije Crne Gore, odnosno prostorom pet crnogorskih nacionalnih parkova. Shodno zakonu, osnovna djelatnost NPCG je zaštita, unapređenje i razvoj zaštićenih prirodnih područja. Imajući u vidu da područje Ulcinjske solane, kao buduće zaštićeno područje, odnosno područje od nacionalnog interesa, posjeduje vanredne prirodne vrijednosti, NPCG je iskazalo interesovanje da unaprijedi sistem njene zaštite, kao i da kroz promociju, edukaciju i razvijanje turističke ponude na bazi prirodnih potencijala obezbjedi dodatnu vrijednost ovom području.

Izvor: NPCG

meCrnogorski available languages

Top