>>>
> Aktuelnosti > Vijesti > Od 2007 kumulativni rast 42%, BDP dupliran, porasle plate i br zaposlenih

Od 2007 kumulativni rast 42%, BDP dupliran, porasle plate i br zaposlenih

meCrnogorski available languages

Od 2007 kumulativni rast 42%, BDP dupliran, porasle plate i br zaposlenih

Premijerski sat – predsjednik Vlade Duško Marković: Kumulativni rast u CG od 2007. je 42,4%, BDP je više nego dupliran, porasle su plate i broj zaposlenih

Od 2007. godine, prosječni realni ekonomski rast je iznosio 2,8%, dok je kumulativni rast u pomenutom periodu iznosio 42,4%, pri čemu je bruto domaći proizvod više nego dupliran. U odnosu na Vaše ocijene o katastrofičnom stanju. Dohodak po glavi stanovnika je od obnove državne nezavisnosti povećan 2,2 puta, sa 3.539 eura na 7.888 eura prema preliminarnim podacima Monstata o nominalnom iznosu BDP-a za 2019. godinu. Prosječna neto zarada je u istom periodu porasla sa 282 eura na 515 eura, dok je broj zaposlenih prema administrativnim podacima porastao sa 150 hiljada u 2006. godini, na više od 203 hiljade u 2019. godini, što je prosječni rast od 35%. Od zemalja u regionu, Crna Gora ima i najveću prosječnu penziju i prosječnu neto zaradu u 2019. godini. Pored toga, ukupan priliv stranih direktnih investicija u periodu 2006-2019. godina iznosio je 10,3 milijarde eura, dok je neto priliv iznosio 7 milijardi eura. Prosječno učešće priliva stranih investicija u BDP-u u periodu 2006-2019. godina iznosi preko 21%, što je ubjedljivo najveći procenat ne u regionu, nego na cijelom prostoru Jugoistočne Evrope.“

– saopštio je predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu odgovarajući na pitanje Poslaničkog kluba Demokratskog fronta.

Premijerski sat

Govoreći o zaduživanju Premijer je rekao da je zaduživanje u svrhu izgradnje infrastrukture preduslov realizacije dosadašnjih i budućih razvojnih projekata. „Istovremeno – nekoliko godina uzastopno, prekinuli smo praksu zaduživanja radi likvidnosti tekućeg budžeta“ – kazao je predsjednik Vlade.

Premijer je iznio podatke za uporednu statistiku sa zemljama EU rekavši da ti podaci pokazuju da je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u 2010. u Crnoj Gori iznosio 41% prosjeka EU, dok je u 2018. iznosio 48% prosjeka EU i da je to najveći procenat u regionu Zapadnog Balkana.

Izvor: Vlada Crne Gore

meCrnogorski available languages

Top