>>>
> Finansije i investicije > Odluke ECB-a o monetarnoj politici

Odluke ECB-a o monetarnoj politici

meCrnogorskienEnglish available languages

Upravni savjet ECB-a na sjednici 7. novembra 2013. godine donio je sljedeće odluke u vezi sa monetarnom politikom:

  1. Kamatna stopa na glavne operacije refinansiranja Eurosistema smanjuje se za 25 baznih bodova na 0,25%, počevši od operacije koja će biti namirena 13. novembra 2013. godine,
  2. Kamatna stopa na mogućnost marginalnog posuđivanja od centralne banke smanjuje se za 25 baznih bodova na 0,75%, što stupa na snagu 13 novembra 2013. godine.
  3. Kamatna stopa na mogućnost novčanih depozita kod centralne banke ostaje nepromijenjena na nivou od 0,00%.

Izvor: ECB

 

Dodane informacije o ECB

Evropska Centralna Banka (ECB) je centralna banka za 19 država Evropske unije koje su prihvatile euro. Glavni cilj ECB-a je održavanje stabilnosti cijena u eurozoni, kao i očuvanje kupovne moći jedinstvene valute – EUR.

ECB je službena institucija EU koja ima centralnu ulogu u Eurosistemu, kao i, kada je riječ o nadzoru banaka, u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Glavni cilj ECB-a je da služi stanovnicima Evropske unije zaštitom vrijednosti eura i održavanjem stabilnosti cijena.

Upravni savjet je glavno tijelo ECB-a, koje je nadležno za odlučivanje. Čini ga:

  • šestoro članova Izvršnog odbora i
  • guverneri nacionalnih centralnih banaka 19 država euro zone.

Njihove dužnosti su:

  • da donose smjernice i odluke potrebnih kako bi se osiguralo obavljanje zadataka
  • oblikovanje monetarne politike za eurozonu
  • u sklopu novih dužnosti ECB-a u vezi sa sa nadzorom banaka, donošenje odluka koje se odnose na opšti okvir

meCrnogorskienEnglish available languages

Top