>>>
> Finansije i investicije > Oporavak ekonomije u naredne 3 godine: CBCG-MMF

Oporavak ekonomije u naredne 3 godine: CBCG-MMF

meCrnogorski available languages

Oporavak ekonomije u naredne 3 godine: CBCG-MMF

Oporavak ekonomije u naredne 3 godine: CBCG-MMF

Očekivanja MMF-a su da će se crnogorska ekonomija u 2021. djelimično oporaviti od prošlogodišnje snažne recesije, i da će se tokom naredne dvije-tri godine postepeno vratiti na nivo iz 2019. godine.

To je ocijenjeno na početku virtuelne tehničke konsultacije Međunarodnog monetarnog fonda sa crnogorskim nadležnim organima o najnovijim ekonomskim kretanjima i izgledima, koje će trajati od 8. do 12. marta.

Guverner CBCG Radoje Žugić i njegovi saradnici održali su video sastanak sa timom MMF-a, koji je predvodio šef Misije MMF-a za Crnu Goru Srikant Seshadri.

Oporavak ekonomije u naredne 3 godine: CBCG-MMF

Kako se navodi u saopštenju CBCG, Žugić je upoznao sagovornike sa makroekonomskom situacijom u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na situaciju u bankarskom sektoru, ističući da je stanje za sada stabilno i da su banke očuvale svoju likvidnost i solventnost.

“Iako je pandemija koronavirusa izazvala negativne trendove u gotovo svim sektorima privrede, bankarski sistem je, zahvaljujući dobrom stanju u kojem se nalazio prije krize, kao i proaktivnom djelovanju CBCG, pokazao visok nivo otpornosti, što je doprinijelo očuvanju stabilnosti finansijskog sistema u zemlji”, istakao je guverner.

Guverner je sagovornicima bliže predstavio svih šest paketa mjera koje je implemetirala CBCG u dosadašnjem periodu, a sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije po stanovništvo i privredu.

Seshadri je naveo da će MMF, nakon konsultacija koje će tim MMF-a obaviti tokom trajanja ove misije, ažurirati svoje projekcije za Crnu Goru.

“Za sada je preliminarna MMF-ova procjena pada crnogorske ekonomije u 2020. godini slična prognozi CBCG. Na osnovu očekivanja da će turistička sezona u ovoj godini biti bolja, očekuje se da će se ekonomija u 2021. djelimično oporaviti od prošlogodišnje snažne recesije, i da će se tokom naredne dvije-tri godine postepeno vratiti na nivo iz 2019. godine”, saopšteno je iz CBCG.

Završni sastanak guvernera CBCG i šefa Misije MMF-a planiran je za petak, 12. mart tekuće godine.

meCrnogorski available languages

Top