>>>
> Finansije i investicije > Opština Bar uvela aplikaciju za poreska rješenja

Opština Bar uvela aplikaciju za poreska rješenja

meCrnogorski available languages

Opština Bar je predstavlila novi elektronski servis za građane, aplikacije koja omogućava svim poreskim obveznicima sa teritorije Opštine Bar uvid u svoja poreska zaduženja i preuzimanje rješenja za tekuću godinu. U cilju povećanja zadovoljenja potreba poreskih obveznika na adresi www.porez.bar.me građani će biti u prilici da unošenjem JMB na  vrlo jednostavan i brz način pristupe svojim poreskim evidencijama.

Ono što je važno napomenuti da su prilikom izrade jedne ovakve aplikacije, korišćene savremene tehnologije, te da je Opština Bar prva opština na teritoriji Crne Gore koja pruža vlasnicima nepokretnosti sa teritorije ove opštine uvid u svoja poreska zaduženja.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević istakao da je Opština Bar u proteklom periodu bila najuspješnija lokalna uprava po pitanju naplate poreza na nepokretnosti.

-Zbog značajnog broja nerezidenata koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji Opštine Bar kao i kratkog vremenskog perioda boravka u našem gradu, krenuli smo u pravcu kreiranja novih sistema po pitanju evidencije o porezu na nepokretnosti, i s tim  u vezi koncipirali smo jedno opšte prihvaćeno rješenje u obliku web aplikacije koja je jednostavna za korišćenje – izjavio je predsjednik Raičević.

Predsjednik Raičević je takođe najavio da su pokrenute aktivnosti u vezi izrade novog softvera za administraciju poreza na nepokretnost, koji će biti direktno u vezi sa bazom podataka Katastra, u cilju da baza podataka bude sveobuhvatnija, kako bi u narednom periodu razmišljali u pravcu smanjena stope poreza.

Nadamo se da će i ostale crnogorske opštine pojednostaviti procedure i uvesti nove digitalne servise za građane i nerezidente.

meCrnogorski available languages

Top