>>>
> Finansije i investicije > Osnovni bankarski račun dostupan svima

Osnovni bankarski račun dostupan svima

meCrnogorskienEnglish available languages

Svi korisnici koji legalno borave u EU imaće mogućnost da otvore osnovni račun za obavljanje platnog prometa i nikome se ne smije uskratiti ovo pravo zbog nacionalnosti ili prebivališta. Naknade i uslovi za sve račune trebaju biti jasni i usporedivi, kako bi korisnici mogli lako promijeniti račun koji im pruža bolje uslove, zaključio je EP.

Poslanik Jürgen Klute (Ujedinjena ljevica, Njemačka) je izjavio: “Ova direktiva želi da ojača korisnike zajedničkih standardnih usluga plaćanja. Osiguravanje pristupa osnovnim računima za sve potrošače, uključujući migrante i mobilne građane, potaknuće privrednu modernizaciju, olakšati slobodno kretanje i pomoći onima koji se nalaze u nepovoljnom položaju”.

Otvoreni pristup

EP je insistirao da osnovne račune za obavljanje platnog prometa mora ponuditi dovoljni broj kreditnih institucija, čime bi se garantovao ne samo jednostavan pristup svim korisnicima u bilo kojoj članici EU, nego i konkurentne ponude. Kako bi imali koristi od najboljih ponuda, korisnici bi trebali imati mogućnost da promijene osnovni račun u nekoj drugoj banci po razumnoj naknadi. Države članice osiguravaju da račune za obavljanje platnog prometa s osnovnim značajkama ne nude samo pružaoci usluga platnog prometa koji pružaju usluge vođenja računa isključivo putem interneta.

Bilo ko ko legalno boravi u EU, čak i ako nema stalnu adresu, biće u mogućnosti otvoriti osnovni račun. Međutim, države članice mogle bi da zatraže od mušterija, uz poštovanje osnovnih prava, objašnjenje zbog čega otvaraju račun u određenoj državi.

Jasne informacije

Zakonom bi se osiguralo da svatko ko otvori osnovni račun za obavljanje platnog prometa može da razumije naknade i kamatne stope i da usporedi ponude računa. Ove informacije trebale bi da budu jasne i standardizovane unutar EU. U svakoj članici EU trebala bi biti nezavisna internet stranica koja će uspoređivati kamatne stope i naknade banaka. Banke bi bile obvezne informirati potrošače o svojoj ponudi računa za obavljanje platnog prometa.

Dodatne informacije

“Račun za obavljanje platnog prometa” znači račun koji korisniku služi za uplaćivanje i podizanje novaca i plaćanje unutar EU, uključujući obavljanje platnih transakcija uz pomoć kartice ili preko interneta. Korisnik će biti u mogućnosti izvršiti neograničeni broj ovakvih akcija ili bez naknade ili uz razumnu naknadu.

Kako bi profitirali od najbolje ponude, korisnici će moći promijeniti račun uz razumnu naknadu unutar EU. Uslugu prebacivanja računa pokreće pružatelj usluga platnog prometa. Kako bi to mogao učiniti, pružatelj usluga platnog prometa koji je primatelj pribavlja pismeno odobrenje od potrošača za provođenje usluge prebacivanja računa.

Kako bi stupila na snagu, nova pravila još formalno mora odobriti Savjet, a države članice imat će dvije godine na raspolaganju za prenošenje pravila u nacionalna zakonodavstva.

Izvor: EP

meCrnogorskienEnglish available languages

Top