>>>
> EU/Politiko > Otpočinje program Erasmus plus

Otpočinje program Erasmus plus

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropski parlament odobrio je Erasmus plus – novi program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji bi trebao otpočeti od januara. Za sprovođenje sedmogodišnjeg programa, namijenjenog podstcanju unaprjeđenja vještina, mogućnosti zaposlenja i potpori modernizaciji obrazovnog sistema, osposobljavanja i mladih, obezbijediće se 14,7 milijardi EUR, što je 40% više u odnosu na budžet za sadašnje programe. Preko 4 miliona osoba primiće potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inostranstvu. Ovom brojkom biće obuhvaćeno 2 miliona studenata u visokoškolskim ustanovama, 650.000 učenika u programu stručnog osposobljavanja i naučnika te više od 500.000 učesnika razmjena mladih i programa volontiranja u inostranstvu. Studenti koji namjeravaju pohađati diplomske studije u inostranstvu, za što su rijetko dostupne nacionalne stipendije ili krediti, profitiraće u okviru novog sistema kreditnih garancija kojim upravlja Evropski investicijski fond. U okviru programa Erasmus+ omogućiće se sredstva za obrazovanje i osposobljavanje osoblja, poslenika za rad sa mladima i za partnerstva među univerzitetima, fakultetima, školama, preduzećima i neprofitnim organizacijama.

Komesar za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade Andrula Vasiliu, izjavila je: „Drago mi je da je Evropski parlament prihvatio program Erasmus+ i ponosna sam što smo mogli obezbijediti 40% veći budžet u odnosu na budžete naših sadašnjih programa. To pokazuje posvećenost EU obrazovanju i osposobljavanju. Programom Erasmus+ pridonijeće se borbi protiv nezaposlenosti pružajući mladima priliku da povećaju svoje znanje i unaprijede svoje vještine iskustvom u inostranstvu. Osim dodjele stipendija pojedincima, u okviru programa Erasmus+ pružiće se potpora partnerstvima kako bi se osobama pomoglo u prelasku iz obrazovanja na posao te reformama u svrsi modernizacije i poboljšavanja kvaliteta obrazovanja u državama članicama. To je jako važno ako našim mladim generacijama želimo omogućiti sticanje kvalifikacija i vještina potrebnih za uspjeh u životu”.

Tri su glavna cilja programa Erasmus+: dvije trećine budžetskih sredstava dodjeljuju se pojedincima za mogućnosti učenja u inostranstvu, unutar ili izvan EU; a ostatak sredstava je namijenjen za potporu partnerstvima među obrazovnim institucijama, organizacijama mladih, preduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama, kao i za reforme u svrsi modernizacuhe obrazovanja i osposobljavanja te promicanja inovacija, poduzetništva i zapošljivosti.

Novi program Erasmus+ sastoji se od svih sadašnjih programa EU namijenjenih za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, uključujući Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), program Mladi na djelu te pet programa međunarodne saradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim zemljama). Na taj način će se kandidatima olakšati razumijevanje mogućnosti koje se nude, dok će se ostalim pojednostavljenjima olakšati pristup.

Ko će profitirati od programa Erasmus+?

  • 2 miliona studenata u visokoškolskim ustanovama moći će studirati ili se osposobljavati u inostranstvu, što podrazumijeva i 450.000 pripravničkih mjesta;
  • 650.000 učenika u strukovnim programima obrazovanja i naučnika dobit će stipendije za studiranje, osposobljavanje ili rad u inozemstvu;
  • 800.000 učitelja u školama, predavača, instruktora, prosvjetnih radnika i poslenika za rad sa mladima moći će predavati ili se osposobljavati u inostranstvu;
  • 200.000 studenata koji pohađaju diplomske studije u drugoj državi profitirat će od garancija za kredit;
  • više od 500.000 mladih moći će volontirati u inostranstvu ili učestvovati u programima razmjena mladih;
  • više od 25.000 studenata dobiće stipendije za zajedničke programe diplomskih studija, što podrazumijeva studiranje na najmanje dvije visokoškolske ustanove u inostranstvu;
  • 125.000 škola, ustanova sa strukovnim programima obrazovanja i osposobljavanja, visokoškolskih ustanova i ustanova za obrazovanje odraslih, organizacije mladih i preduzeća dobiće sredstva za uspostavu 25.000 „strateških partnerstva” u svrhu promoviranja razmjene iskustava, kao i veza sa poslovnim svijetom;
  • 3.500 obrazovnih ustanova i poduzeća dobiće potporu za stvaranje više od 300 „saveza znanja” i „saveza sektorskih vještina” u svrhu poticanja zapošljivosti, inovacija i preduzetništva;
  • 600 partnerstva u sportu, uključujući i evropske neprofitne događaje, takođe će dobiti sredstva.

Dodatne informacije

Program Erasmus+ pokrenut je u vrijeme kada je gotovo 6 miliona mladih osoba nezaposleno u EU; njihov broj u Španiji i Grčkoj veći je od 50%. U to isto vrijeme postoji više od 2 miliona slobodnih radnih mjesta, a trećina poslodavaca izvijestila je o poteškoćama u pronalasku osoblja s potrebnim vještinama. Iz ovoga je vidljiv značajan nedostatak stručnih znanja i vještina u Europi. U okviru programa Erasmus+ pokušat će se umanjiti ovaj nedostatak pružanjem mogućnosti studiranja, osposobljavanja ili stjecanja iskustva u inozemstvu.

U isto vrijeme, potporom profesionalnom razvoju prosvjetnih radnika i radnika za mlade, kao i saradnjom između svijeta obrazovanja i rada povećat se kvaliteta i važnosti evropskih sistema obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Mobilnost studenata i naučnika potiče i mobilnost radnika unutar država članica; veća je vjerovatnoća da će osobe koje su već studirale ili se osposobljavale u drugoj državi željeti raditi u inostranstvu u budućnosti.

U okviru budžeta od 14,7 milijardi EUR uzeta je u obzir procijenjena inflacija u budućnosti. Očekuje se da će se dodijeliti dodatna sredstva za mobilnost u visokom obrazovanju i osposobljavanje koja će se odnositi na države koje nisu članice EU; odluka o ovim dodatnim budžetskim sredstvima ne očekuje se prije 2014.

U program Erasmus+, po prvi put, uključena je budžetska linija namijenjena sportu. U razdoblju od sedam godina dodijelit će se oko 265 milijuna EUR kako bi se pridonijelo razvoju europske dimenzije u sportu pomažući u borbi protiv prekograničnih prijetnji poput namještanja utakmica i dopinga. Pružit će se potpora i transnacionalnim projektima koji uključuju organizacije amaterskog sporta koje promiču, na primjer, dobro upravljanje, socijalnu uključenost, dvojne karijere i tjelesnu aktivnost za sve.

Evropski parlament usvojio je prijedlog. Očekuje se da će Savjet, odnosno države članice usvojiti prijedlog tokom decembra 2013. godine. Program Erasmus+ počeće se sprovoditi u januaru 2014. godine.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top