>>>
> Ekonomija Crna Gora > Paket ekonomskih mjera #2: bruto fiskalni efekat podrške 75 mil. eura

Paket ekonomskih mjera #2: bruto fiskalni efekat podrške 75 mil. eura

meCrnogorskienEnglish available languages

Premijer Marković predstavio II Vladin paket ekonomskih mjera: 75 miliona bruto fiskalni efekat podrške građanima i privredi u naredna tri mjeseca

Premijer Marković predstavio II Vladin paket ekonomskih mjera: 75 miliona bruto fiskalni efekat podrške građanima i privredi u naredna tri mjeseca

Predsjednik Vlade Duško Marković predstavio je javnosti drugi Vladin paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi koji je Vlada danas usvojila i čiji je fiskalni efekat 75 miliona eura bruto, odnosno 46 miliona neto u tri mjeseca.
Premijer je saopštio da paket obuhvata:
– Podršku privredi i zaposlenima za više hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća u kojima radi više od 100.000 zaposlenih. „Obuhvat podrške je veoma širok, i podrazumijeva zaposlene u zatvorenim i ugroženim djelatnostima, zaposlene na plaćenom odsustvu, zaposlene u karantinu i samoizolaciji, pa sve do subvencija za novo zapošljavanje“ – kazao je Premijer;
– Oslobađanje od fiksnog dijela računa za struju za mjesece april, maj i jun – koji se neće obračunavati korisnicima u zatvorenim djelatnostima;
– Dodatno, ojačavanje instrumenata finansijske podrške kod Investiciono-razvojnog fonda, i obustavu određene prinudne naplate u korist budžeta;
– Posebni program podrške poljoprivredi i ribarstvu, koji je samo dio šireg paketa, kojim se stvaraju pretpostavke za proizvodnju i rast kroz angažovanje svih stvaralačko-proizvodnih i prerađivačkih resursa;
– U oblasti poreza i carina – skraćivanje rokova za povraćaj PDV-a, produžavanje limita izloženosti carinske garancije za plaćanje carinskog duga. „Pored toga, intervenišemo u oblasti zarada smanjivanjem plate funkcionerima iz kategorija A i B u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Napominjem da su to zaposleni sa najvećim zaradama u javnoj administraciji!“ – pojasnio je predsjednik Vlade.
– Nove mjere u oblasti socijalnih davanja, na osnovu kojih ćemo biti isplaćena novčana pomoć nezaposlenim licima i još jednoj kategoriji penzionera koji nijesu bili obuhvaćeni kroz prvi paket mjera pomoći. U dijelu najranjivijih kategorija, Elektroprivreda će dati dodatne subvencije onim korisnicima koji su već prepoznati kao najsiromašniji, gdje će se subvencije udvostručiti.

170. sjednica Vlade CG i konferencija za medije(24.04.2020.) Premijer Marković predstavio II Vladin paket ekonomskih mjera: 75 miliona bruto fiskalni efekat podrške građanima i privredi u naredna tri mjeseca

Premijer Duško Marković je rekao da se iz predloženog paketa mjera vidi da je Vlada radila predano da pronađe najbolja rješenja i da obezbijedi dodatni finansijski potencijal za podršku našim građanima i privredi.
„Niti ima jednakih i sličnih država, niti istih ekonomija i ekonomskih formula. Želim da saopštim da fiskalni efekat mjera koje smo danas usvojili iznosi 75 milion eura u bruto iznosu. Njegova neto vrijednost je 46 miliona eura za period od tri mjeseca. Kao što sam ranije kazao – državni budžet pripada svakom građaninu, i Vlada je spremna da ponese i teret i odgovornost ovog složenog i zahtjevnog trenutka. Ali to ne može biti jedini instrument i jedina adresa za djelovanje! Zbog toga ću ponoviti i danas – ne može se ovakav ekonomski izazov prevazići bez podjele tereta, bez državnog i ekonomskog patriotizma, bez doprinosa kod svake kompanije i pojedinca“ – kazao je predsjednik Vlade.
Premijer je ponovo pozvao preduzetnike, kompanije, i posebno bankarski sektor – da angažuje stečeni kapital i ostvareni profit, i da ga vrati u ekonomske tokove – onamo gdje je to najpotrebnije, i da se odrekne bezuslovnog profita!
„Tako ćemo sačuvati čovjeka kao najvredniji resurs, očuvati preduzeća, i biti spremni za novi razvojni zamah kad za to dođe vrijeme. Za uspjeh je potrebno savezništvo države i privrede, kolektiva i pojedinaca, a globalni rizici pokazali su nam da bez solidarnosti lako posrnu i jaki i najmoćniji“ – rekao je predsjednik Vlade.
CG se uspješno suprotstavlja pandemiji koronavirusa
Premijer Duško Marković je ocijenio da se Crna Gora već dva mjeseca suprotstavlja epidemiji Koronavirusa i da pandemija utiče na ekonomiju cijelog svijeta.
„I tu borbu Crna Gora vodi uspješno, oslanjajući se na sopstvene snage i potencijal. Rezultati koje smo ostvarili, i koji su vidljivi, ukazuju da to radimo bolje nego mnogo veće, bogatije i razvijenije države. To se, uostalom, potvrđuje svakog dana sa relevantnih domaćih i inostranih adresa. Globalna epidemija ne preskače nikoga, a za zemlju poput Crne Gore, koja se nalazi na putu ekonomskog i sveukupnog razvoja, kriza je stigla u trenutku koji ne ostavlja prostor za čekanje, oklijevanje ili neodlučnost kad je u pitanju očuvanje ekonomije i zaštita standarda naših građana. Iako činimo sve da epidemiju eliminišemo i ostavimo što prije iza nas, ekonomski i socijalni izazovi koje je Koronavirus nametnuo, neće biti obilježje samo ove godine. Naprotiv, svjesni smo da ulazimo u period dugo trajuće ekonomske krize sa kojom ćemo se suočavati svakog dana i svakog mjeseca“ – rekao je predsjednik Vlade.
Premijer je podsjetio da je Vlada nakon prvih, hitnih ekonomskih mjera, povela sveobuhvatan i dug dijalog sa svim važnim društvenim akterima da bi ovaj drugi u nizu paket mjera bio efektan, da bi bio usmjeren prema onima kojima je najpotrebniji, da bismo očuvali supstancu naše ekonomije i da ne bi izgubili šanse za razvoj.
„Pozvali smo socijalne partnere, ekonomske eksperte i pojedince iz akademske zajednice, i naravno sve to predstavili Parlamentu. Uzeli smo u obzir na desetine obraćanja i inicijativa pojedinaca i udruženja“ – kazao je premijer na konferenciji za medije i podsjetio da je prvi paket mjera obuhvatio:
– Obustavu budžetske potrošnje koja nema obilježja razvojnih politika ili mandatornih isplata;
– Obustavu svih javnih nabavki osim onih koje su nužne za nesmetano funkcionisanje institucija, podršku prioritetnim sektorima i nastavak kapitalnih investicija;
– Odlaganje naplate poreskih potraživanja po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, i odlaganje naplate poreskih potraživanja po osnovu reprograma;
– Obustavu svih dopunskih primitaka osim redovne zarade za sve vrijeme trajanja mjera sanacije posljedica za zaposlene u sistemu javne uprave, i jednokratnu obustavu do jedne polovine mjesečne zarade za članove Vlade i javne funkcionere;
– Direktnu finansijsku pomoć za penzionere sa najnižim primanjem i korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice. Ovu pomoć dobilo je preko 20.000 građana i njihovih porodica!
„Dakle, Vlada je ovom dramatičnom situacijom upravljala ne štedeći ni novac ni resurse, imajući pred sobom jasne ciljeve – a to je zdravlje i životi naših građana; a paralelno sa tim i odmah nakon toga, oporavak ekonomije i očuvanje životnog standarda. Istraživanja su pokazala da građani u velikoj mjeri podržavaju ono što preduzimamo i radimo“ – kazao je predsjednik Vlade.

Biće teže nego ikada u proteklih 50 godina, ali nema uzmicanja
Premijer Duško Marković je rekao da je u borbu protiv pandemije pozvan sav društveni i individualnii potencijal. „Tako ćemo i u nastavku sa istom snagom i motivacijom raditi na očuvanju naše ekonomije i vašeg standarda. Biće teško, nikada teže u posljednjih 50 godina, ali vas uvjeravam da nema uzmicanja i predaje kako bi očuvali vaš standard, vaše građansko dostojanstvo, sigurnost za vas i vase potomstvo, nećemo stati sa investicijama jer one zapošljavajunaše ljude i podižu našu ekonomiju. Borićemo se za svako radno mjesto i za našu domaću ekonomsku pamet i potencijal. Trajaće ovo, biće i teških i dramatičnih trenutaka, ali vjerujem da je ovo šansa za nas, za novu i kreativnu Crnu Goru. Još jaču, i ekonomski još otporniju. Zbog toga žalim što prethodna dva dana u Parlamentu naša opozicija nije dočekala i ispratila aplauzom naše heroje koji nam čuvaju zdravlje i živote. Jer je to prava pobjeda koja nam daje nove prilike. A te nove prilike predstavićemo već za dvije sedmice“ – kazao je premijer Duško Marković.
Premijer je obraćanje novinarima završio ocjenom da Crna Gora već godinama ide pravim putem, i da svi parametri ukazuju da će stvaralačka energija našeg čovjeka, individualna i kolektivna, uz jasnu stratešku viziju, učiniti da se u najkraćem roku vratimo na put razvoja i napretka.
„Uvjeren sam da zajednički imamo neophodni potencijal i sposobnost da i ovu krizu prebrodimo ako nastavimo da budemo jedinstveni i složni“ – zaključio je predsjednik Vlade Duško Marković predstavljanje II paketa Vladinih mjera pomoći građanima i privredi.
Izvor: Vlada CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Top