>>>
> EU/Politiko > Pet država članica prekoračilo kvote za mlijeko

Pet država članica prekoračilo kvote za mlijeko

meCrnogorskienEnglish available languages

Pet država članica – Austrija, Njemačka, Danska, Poljska i Kipar premašilo je dozvoljene kvote za isporuku mlijeka prerađivačima u 2012/2013. godini i zbog toga moraju platiti kazne za prekoračenje u iznosu od oko 46 miliona eura. Uprkos prekoračenju kvota u pomenutim državama članicama, ukupna proizvodnja u Evropskoj uniji ostala je ispod dozvoljenog nivoa kvota (-6%), u poređenju sa 2011/2012. godinom (-4,7%). Pored navedenih slučajeva, Holandija je premašila dozvoljenu kvotu za direktnu prodaju mlijeka sa farmi za 1.100 tona (1,4%) i suočava se sa kaznom u iznosu od 301.000 eura.

Prema godišnjim izjavama država članica, zaključno sa 31. martom 2013. godine, Austrija, Njemačka, Danska, Poljska i Kipar premašile su dozvoljene nacionalne kvote za ukupno 163.700 tona, uprkos odluci o povećanju kvota za 1% u 2012/2013. godini u okviru analize Zajedničke poljoprivredne politike 2008. godine. Broj država članica koje su premašile dozvoljene kvote je i dalje ograničen, dok prekomjerna proizvodnja o kojoj je riječ predstavlja 0,1% ukupne dostave mlijeka prerađivačima ili pokriva direktnu prodaju (0,2% za prethodnu godinu). Skoro 22 države članice zadržale su proizvodnju ispod dozvoljene kvote, od čega 13 ima proizvodnju za 10% manju od dozvoljene kvote za isporuku.

Režim kvota za mliječne proizvode biće ukinut 1. aprila 2015. godine. Kako bi se obezbijedio neometan prelazak na novi režim, neometana u okviru analize Zajedničke poljoprivredne politike 2008. godine postignut je dogovor o postepenom povećanju kvote (+1% svake godine) do 2013/2014. godine. Komisija će predstaviti izvještaj o stanju na tržištu do sredine 2014. godine, uključujući detaljan pregled u vezi sa načinom na koji države članice primjenjuju niz pravila iz 2012. godine koja se odnose na mlijeko, pri čemu će predložiti izmjene ukoliko to bude neophodno. Komisija je u septembru 2013. godine organizovala Konferenciju o mliječnim proizvodima nakon 2015. godine za sve zainteresovane strane. Odbor za poljoprivredu Evropskog parlamenta i Savjeta ministara poljoprivrede do kraja godine raspravljaće o izvještaju sa zaključcima Konferencije. Pomenuta rasprava biće osnova za pripreme izvještaja Komisije.

Kako funkcioniše sistem?
Sistem kvota za mlječne proizvode uveden je osamdesetih godina prošlog vijeka u cilju rješavanja problema prekomjerne proizvodnje. Svaka država članica ima dvije vrste kvota za mlijeko: jednu za isporuke mljekarama (97,6% u EU), a drugu za direktnu prodaju sna nivou farmi (2,4%). Ukoliko država članica premaši nacionalnu kvotu, proizvođači su u obavezi da plate kaznu u iznosu od 27,83 eura na svakih 100 kg, srazmjerno učešću u prekoračenju kvota tokom jednogodišnjeg perioda (od 1. aprila do 31. marta). Pomenute cifre utvrđuju se nakon preraspodjele neiskorišćenih kvota od drugih proizvođača.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top