>>>
> Marketing i brendiranje > Piktogrami ljetnjih olimpijskih igara u Tokiju 2020

Piktogrami ljetnjih olimpijskih igara u Tokiju 2020

meCrnogorski available languages

Sportski piktogrami Olimpijskih igara prvi su put predstavljeni na Igrama u Tokiju 1964., što je proizašlo iz potrebe za vizualnom komunikacijom sa sve više međunarodnom grupom sportista i gledatelaca. Od tada su stvoreni piktogrami za svako izdanje Igara.

Izuzetno poštujući prethodnike i nasljeđujući piktograme iz Tokija 1964. njihovim inoviranjem, piktogrami iz Tokija 2020. ne samo da se pridržavaju cilja prenošenja informacija, već su i osmišljeni tako da na najatraktivniji način prikazuju životno kretanje sportaša.

U programu Olimpijskih igara u Tokiju 2020. biće 33 sporta, a neki sportovi koriste više od jednog piktograma. Postoje dva seta od 50 dizajna – “Free Type” i “Type Frame”. Varijacije boja razvijaće se uglavnom korištenjem plave boje Tokijskog amblema 2020 i pet drugih tradicionalnih japanskih boja-kurenai, ai, sakura, fuji i matsuba-kao pod-boje za stvaranje razlika. Piktogrami slobodnog tipa bez okvira biće korišteni na plakatima, ulaznicama i licenciranim proizvodima, a piktogrami vrste okvira će se koristiti u funkcionalnije svrhe na kartama, oznakama na mjestima takmičenja, vodičima i na web stranicama.

Pogledajmo kako oni izgledaju, kakav je njihov koncept, istorija, kao i predstavljanje tokom otvaranja ljetnjih olimpijskih igara Tokyo 2020

 

T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0      T o k y o   2 0 2 0

meCrnogorski available languages

Top