>>>
> Aktuelnosti > Vijesti > Piva: Parku prirode neophodna bolja saradnja sa institucijama

Piva: Parku prirode neophodna bolja saradnja sa institucijama

meCrnogorski available languages

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu održao sjednicu u Plužinama: Potrebna bolja saradnja Parka prirode Piva sa Upravom za šume

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu održao sjednicu u Plužinama: Potrebna bolja saradnja Parka prirode Piva sa Upravom za šume

Predstavnici Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu konstatovali su da je u parku prirode “Piva” bilo nepoštovanja propisa zaštite prirode i da nije postojala dovoljna transparentnost kod preduzimanja određenih radnji u zaštićenom prirodnom dobru.
Na sjednici koordinacionog tima, koja je tim povodom, održana u Crkvičkom polju u područnoj jedinici Plužine razgovarano je o spornim pitanjima  koja su vezana za upravljanje ovim zaštićenim područjem  i odnosu preduzeća Park prirode “Piva” sa područnom jedinicom Uprave za šume. Sastanku su prisustvovali i predstavnici NVO “Green home” i Parka prirode.
Piva park prirode Pivsko jezero Crna Gora Piva Lake Montenegro Europe
Na sastanku su razmotreni navedeni problemi i dogovoreno da se sva buduća sporna pitanja rešavaju na partnerski način, te da se moraju strogo poštovati pravila zaštite životne sredine, a sve u funkciji promocije ovog prirodnog dobra i njegove valorizacije. Uslov za kvalitetniju zaštitu tog prostora je međusobna i koordinisana razmjena informacija i saradnja između ta dva subjekta.
Takođe, na sjednici koordinacionog tima, kao međuresorskog tijela u čijem sastavu su predstavnici svih nadležnih institucija, razmotrene su i ostale aktuelne teme.
Povodom problema sa kojima se suočavaju službe zaštite  u područnim jedinicama  Andrijevica i Berane, gdje je poslednjih dana konstatovan u više navrata atak na odgovorne ljude u Upravi za šume i njihovu imovinu, pozvani su nadležni organi da što prije rasvijetle ove slučajeve.
Kordinacioni tim upoznat je i sa informacijom da je u prethodnom periodu  Uprava policije ponijela krivičnu prijavu protiv tri odgovorna službenika Uprave za šume u Rožajama.
Na sastanku je predstavljen i izvještaj Poreske uprave, a koji se, prevashodno, odnosio na  naplatu koncesionih naknada. Konstatovano je da je naplata i pored postojeće situacije izazvane pandemijom COVID – 19 na zadovoljavajućem nivou.
Analizirana je situacija vezana za zaštitu šuma na području PJ Kolašin, uz konstataciju da je stanje sada znatno bolje nego u prethodnom periodu. Međutim, ocjenjeno je zabrinjavajućim to što se još ne rješavaju sporna postupanja iz prethodnog perioda vezana za tri gazdinske jedinice u kojima su u novim  programima gazdovanja  uočene smanjene drvne zapremine u odnosu na prethodni period. U tom pravcu Kordinacioni tim je u više navrata insistirao da se ubrza procesiuranje slučajeva u kojima je evidentirana sječa bez planske dokumentacije, višestruki premašaj etata (drvne mase predviđene za sječu) Ii zloupotrebe zbog davanja prava privatnim licima, kao i drugih nepravilnosti.
Članovi tima su razgovarali i o posljedicama koje je izazvao nedavni požar u Rožajama. Izraženo je očekivanje da će, shodno smjerinicama koje je Koordinacioni tim dao PJ Rožaje, u najskorijem roku biti završena procjena štete i izvještaj dostavljen Upravi za šume, kako bi se što prije napravili planovi sanacije opožarenih površina.
 

meCrnogorski available languages

Top