>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Podrška umjetničkom i kulturnom stvaralaštvu u EU

Podrška umjetničkom i kulturnom stvaralaštvu u EU

meCrnogorskienEnglish available languages

U prijedlogu rezolucije koji je izglasao Odbor za kulturu naznačeno je da muzika, arhitektura, videoigrice, zanati, dizajn i moda predstavljaju značajan potencijal rasta koji EU treba da podrži i iskoristi. Prijedlog poziva na jaču saradnju sa univerzitetima kako bi mladi ljudi stekli neophodne vještine. Takođe, prijedlog ima za cilj obezbjeđivanje društvenog statusa kako bi se spriječila ekonomska nesigurnost mnogih stručnjaka u pomenutim oblastima.

U prijedlogu koji je iznijela poslanik Evropske građanske partije Mari-Terez Sančez-Šmid navodi se da kulturni i kreativni sektor čini između 3,3% i 4,8% bruto društvenog proizvoda, kao i da doprinosi održavanju preko sedam miliona radnih mjesta unutar EU. Kulturni i kreativni sektor ubrzano se širi i potrebno je uraditi više kako bi se smanjila nezaposlenost, naročito mladih osoba. U prijedlogu se, takođe, navodi da je za konzistentnost dugoročne politike Evropske unije neophodno finansiranje na nacionalnom, lokalnom i nivou EU kako bi se održala i promovisala kulturna proizvodnja i kreativne industrije. Potrebno je da obrazovanje i osposobljavanje bude raznovrsnije kako bi se bolje odgovorilo na zahtjev za specifičnim sposobnostima u pomenutim inovativnim područjima. Odbor nije prihvatio prijedlog Sančez-Šmid o smanjenoj stopi poreza na dodatu vrijednost za kulturna dobra. Ipak, naglašena je potreba za bolje usklađenim regulatornim i fiskalnim okvirom za pomoć malim i srednjim preduzećima, od kojih mnoga pripadaju pomenutoj oblasti, kako bi se razvili potencijali unutar državnih granica.

S ciljem podrške javno-privatnim partnerstvima, sponzorstvima, pa čak i modelu koji podrazumijeva finansiranje kulture od strane publike, kreditne garancije koje se dobijaju kroz tekuće i buduće instrumente EU (programi MEDIA i Kreativna Evropa) moraju biti pristupačnije. S obzirom na to da mladi ljudi popunjavaju veliki broj radnih mjesta koja su otvorena zahvaljujući kulturnoj i kreativnoj industriji, univerziteti i ostali centri za obuku treba da prilagode programe usavršavanja kako bi se gajio duh preduzetništva među mladim ljudima. Zajedničko djelovanje centara za obuku i istraživanja i preduzeća koja posluju u pomenutim oblastima treba da bude bolje iskorišćeno putem povezivanja znanja, vještina i stručnih platformi. Na kraju, rezolucija poziva na obezbjeđivanje društvenog statusa nezavisnim stručnjacima u kulturnom i kreativnom sektoru kako bi se omogućilo da imaju pristup zdravstvenom i penzionom osiguranju, socijalnim davanjima i osiguranju od nezaposlenosti.

Izvor: Evropski parlament

meCrnogorskienEnglish available languages

Top