>>>
> Finansije i investicije > Poreska uprava Crne Gore: Poziv za ažuriranje podataka

Poreska uprava Crne Gore: Poziv za ažuriranje podataka

meCrnogorski available languages

Poreska uprava Crne Gore podsjeća poreske obveznike da član 33 Zakona o poreskoj administraciji propisuje obavezu obavještavanja poreskog organa o svim promjenama podataka upisanih u registar koje nastanu u toku poslovanja, i to u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

S obzirom da jedan broj obveznika nije ažuran u prijavljivanju podataka o kontakt telefonu, elektronskoj pošti i adresi poslovanja, Poreska uprava poziva sve poreske obveznike da kroz Jedinstvenu prijavu za registraciju (JPR obrazac) u najkraćem roku dostave eventualne izmjene registracionih podataka, te da to učine prilikom svake buduće izmjene.

Imajući u vidu neophodnost vođenja tačne i precizne evidencije o poreskim obveznicima, Poreska uprava će zbog nepoštovanja navedene zakonske obaveze primjenjivati kaznene mjere propisane članom 105 istog Zakona, koji predviđa novčanu kaznu u iznosu od 1.000 eura do 15.000 eura za pravna lica, odnosno novčanu kaznu u iznosu od 500 eura do 6.000 eura za preduzetnike.

JPR obrazac sa uputstvom za popunjavanje dostupan je na internet stranici Poreske uprave na sljedećem linku:

Kako se bliži kraj fiskalne godine, a samim tim i potreba za slanjem završnih računa, javlja se potreba za računovodstvenim i konusltantskim uslugama za finansijsko poslovanje. Preporučujemo GConsulting d.o.o., firmu iz Podgorice.

 

 

tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax tax 

 

meCrnogorski available languages

Top