>>>
> Finansije i investicije > Postupak protiv kartela pametnih čip kartica

Postupak protiv kartela pametnih čip kartica

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija informisala je određen broj dobavljača čipova za pametne kartice o preliminarnom mišljenju da postoji mogućnost njihovog učešća u kartelu, što je protivno pravilima EU o zaštiti konkurencije. Slanje obavještenja ne prejudicira ishod istrage.

Skoro svaka osoba koristi pametne čipove, bilo u SIM karticama, bankovnim karticama, pasošima, ličnim kartama, prijemnicima pretplatničkih televizijskih kanala ili brojnim drugim oblicima primjene.

Komisija izražava sumnju da su se pojedini dobavljači čipova dogovarali ili međusobno usklađivali način poslovanja u Evropskom ekonomskom prostoru u cilju održavanja visokih cijena. Pomenuto predstavlja kršenje člana 101 Sporazuma o funkcionisanju Evropske unije i člana 53 Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, kojim se zabranjuju karteli i restriktivne prakse poslovanja.

Prvobitno je u Komisiji postignut dogovor da se istraži mogućnost poravnanja sa uključenim preduzećima, ali su pregovori prekinuti zbog nedovoljnog napretka. Umjesto pomenutog, vodiće se uobičajeni postupak za zaštitu konkurencije.

Potpredsjednik Komisije zadužen za politiku konkurencije Joaquín Almunia izjavio je: „Nije suština da preduzeća izbjegnu kaznu jer pregovori nijesu bili uspješni. Suština poravnanja je ostvarivanje koristi od bržeg i efikasnijeg postupka i postizanje uzajamnog razumijevanja o postojanju i svojstvima kartela. U slučaju da to nije moguće, Komisija neće oklijevati da se vrati uobičajenom postupku i istraži mogući prekršaj.

Dodatne informacije

Obavještenje o činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku predstavlja formalni korak u istrazi Komisije o mogućem prekršaju pravila EU o zaštiti konkurencije. Komisija pisanim putem obavještava stranke o utvrđenim činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku upućenim protiv njih. Obaviještene stranke mogu pregledati dokumentaciju iz istražnog dosijea Komisije, odgovoriti pisanim putem i zahtijevati usmeno saslušanje kako bi iznijeli svoje komentare o slučaju predstavnicima Komisije i državnih organa za zaštitu konkurencije.

U slučaju da, nakon  što stranke iskoriste pravo na odbranu, Evropska komisija zaključi da postoji dovoljno dokaza o prekršaju, Komisija može donijeti odluku o zabrani poslovne prakse i izreći kaznu do 10% godišnjeg globalnog prihoda preduzeća. Prilikom poravnanja, kompanije za koje je utvrđeno da su učestvovale u udruživanju u kartele mogu ostvariti umanjenje kazni od 10% koje bi in u suprotnom bile izrečene.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top