>>>
> Ekonomija Crna Gora > Pravci razvoja Crne Gore 2015-2018

Pravci razvoja Crne Gore 2015-2018

meCrnogorski available languages

Ministarstvo finansija Crne Gore objavilo je Pravce razvoja Crne Gore u periodu 2015-2018. godine. U skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore povodom usvajanja Pravaca razvoja Crne Gore 2013‐2016. godine i Programom rada Vlade za 2015. godinu, Ministarstvo finansija je, u saradnji sa nadležnim institucijama, pripremilo Pravce razvoja Crne Gore 2015‐2018. godine. Istovremeno, Ministarstvo finansija, odnosno Koordinacioni tim za uspostavljanje institucionalne strukture za sprovođenje, monitoring i evaluaciju rezultata, kao i finansijsku implementaciju Pravaca razvoja Crne Gore 2013‐2016. godine, uz kontinuirano praćenje realizacije, obavezani su da jednom godišnje informišu Vladu o realizaciji Pravaca razvoja u prethodnoj godini. Poseban izvještaj o realizaciji Pravaca razvoja u 2014. godini nije pripreman, već  je u okviru ovoga dokumenta, kroz ocjenu stanja po oblastima politika, dat osvrt na realizaciju Pravaca razvoja Crne Gore 2013‐2016. godine, koji je, u skladu sa metodologijom pripreme strateških razvojnih dokumenata, između ostalog, bio osnova za planiranje budućih aktivnosti, mjera ili projekata.

Pravcima razvoja 2013‐2016. godine, kao krovnim razvojnim implementacionim dokumentom, utvrđen je strateški cilj razvoja Crne Gore, a to je povećanje kvaliteta života u dugom roku.

U funkciji ostvarivanja strateškog razvojnog cilja, i formalno su utvrđena četiri prioritetna sektora razvoja:

  • Turizam;
  • Energetika;
  • Poljoprivreda i ruralni razvoj i
  • Prerađivačka industrija.

Izvor: Min. finansija

meCrnogorski available languages

Top