>>>
> EU/Politiko > Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava u Crnoj Gori

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava u Crnoj Gori

meCrnogorskienEnglish available languages

Crna Gora među vodećim evropskim zemljama po poštovanju presuda Evropskog suda za ljudska prava

Veoma smo ponosi da je Crna Gora među vodećim evropskim zemljama kada je u pitanju poštovanje i izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin u Podgorici tokom susreta sa predsjednikom Evropskog suda za ljudska prava Linos-Aleksandrom Sicilianosom.

Potpredsjednik Pažin je naglasio da će Crna Gora i u budućnosti odlučno i ažurno ispunjavati sve svoje obaveze prema Evropskom sudu, svjesna da je puno poštovanje ljudskih prava i sloboda temelj i oslonac ukupnog razvoja i napretka svakog slobodnog i demokratkog društva.

Predsjednik Evropskog suda Sicilianos je izrazio zadovoljstvo napretkom koji je Crna Gora ostvarila u zaštiti ljudskih prava i sloboda i poštovanju presuda Evropskog suda.

Struktura presuda Evropskog suda, ocijenio je potpredsjednik Pažin, ukazuje na kontinuiran napredak u razvoju crnogorskog pravnog sistema, ali i upućuje da državni organi moraju uložiti dodatne napore da obezbijede brže i efikasnije ostvarenje prava i sloboda crnogorskih građana.

„Crnogorski sudovi su u proteklom periodu značajno smanjili broj zaostalih predmeta i skratili trajanje postupaka. Ipak, određene presude Suda u Strazburu nas upozoravaju da su u jednom broju slučajeva sudski postupci i dalje predugo trajali. Raduje me da je ovo pitanje prepoznato u Analizi presuda Evropskog suda i da su predložene mjere za dodatno unapređenje efikasnosti sudskih postupaka. Ne smijemo dozvoliti da dugotrajni postupci ugroze prava crnogorskih građana i podriju njihovo povjerenje u pravosuđe, jer upravo na povjerenju građana, u najvećoj mjeri, počiva autoritet svakog suda i svakog sudije,“ rekao je potpredsjednik.

Potpredsjednik Pažin je naglasio da Crna Gora doživljava sve presude Evropskog suda ne samo kao zadovoljenje pravde u konkretnim slučajevima, već i kao značajan doprinos unapređenju crnogorskog pravnog sistema i jačanju sposobnosti nacionalnih institucija da efikasnije zaštite ljudska prava i slobode.

Ocijenio je veoma značajnim da ne postoji nijedna presuda Suda u Strazburu koja bi ukazivala na sistematsko kršenje ljudskih prava, što jasno govori o sposobnosti crnogorskog pravnog sistema da obezbijedi poštovanje Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

 

Zoran Pažin - Linos-Aleksandar Sicilianos (28.02.2020.)

 

Prijem kod Predsjednika Đukanovića

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je Linosa Aleksandra Sicilijanosa, predsjednika Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu koji boravi u posjeti Crnoj Gori.

Predsjednik je poželio dobrodošlicu predsjedniku Suda uz zadovoljstvo što se saradnja Crne Gore sa tom institucijom nastavlja, a posjeta realizuje tokom obilježavanja 70-e godišnjice usvajanja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Uz želje za uspješno predsjedavanje Sudom, Predsjednik je potvrdio spremnost Crne Gore da i dalje bude pouzdan partner i promoter vrijednosti sadržanih u Konvenciji. On je podsjetio na stabilno kretanje Crne Gore ka EU i istakao da ohrabruju novi tonovi briselskih struktura i optimizam u pogledu proširenja. Na toj liniji posebno je ukazao na posvećenost Crne Gore unapređenju vladavine prava, što je i EK stavila u prvi plan pregovaranja, a predstavlja istinsku potrebu društava ZB kojem je to inače jedan od temeljnih deficita. Predsjednik je naglasio da Evropska konvencija predstavlja inspiraciju za cijelo crnogorsko društvo, što je primijećeno i od strane evropskih partnera i u Izvještaju o napretku Crne Gore za 2019. godinu, u kojem se konstatuje napredak i dobra saradnja sa Evropskim sudom.

Predsjednik Evropskog suda zahvalio je na prijemu i istakao da veoma cijeni saradnju sa Crnom Gorom i njenim institucijama kao članicom SE koja poštuje odluke Suda i vrijednosti Konvencije. Posebno je pohvalio dobre razultate koje Crna Gora postiže u oblasti izvršenja presuda Evropskog suda navodeći da ne postoji nijedna presuda koja bi zahtijevala mjere pojačanog nadzora Komiteta ministara SE. Saglasio se sa Predsjednikom o značaju poštovanja i promovisanja vladavine prava, kao uslova za demokratski napredak društva i integraciju u EU. U tom kontekstu iskazao je punu podršku Evropskog suda Crnoj Gori i najavio dalju saradnju.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top