>>>
> Finansije i investicije > Prerada mlijeka: Crna Gora podržala gazdinstva sa 1,8 mil €

Prerada mlijeka: Crna Gora podržala gazdinstva sa 1,8 mil €

meCrnogorski available languages

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom definisanim rokovima, isplatilo je proizvođačima premiju za mlijeko prerađeno na gazdinstvima, po osnovu mjere 1.1.3. Prerada mlijeka na gazdinstvu. Ukupan iznos isplaćene podrške u 2019. godini je 1.778.984 €.
Za premiju u 2019. godini prijavilo se ukupno 1.537 poljoprivrednih gazdinstava. Ova gazdinstva prijavila su proizvodnju od 31,2 miliona litara mlijeka, od kojeg je proizvedeno 3.727 tona sira i 12 tona kajmaka. Prema dostavljenim dokazima o plasmanu proizvoda, na tržište je plasirano preko 90% proizvedenih mliječnih proizvoda.
Preko 80% iznosa podrške, skoro 1.5 miliona eura, isplaćeno je za 1.322 poljoprivredna gazdinstva iz opština sa sjevera Crne Gore.
Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu realizuje se od 2017. godine. Cilj mjere za podršku preradi mlijeka na gazdinstvu je podizanje konkurentnosti domaćih tradicionalnih mliječnih proizvoda, uvođenje standarda bezbjednosti hrane na gazdinstvima na kojima se vrši prerada primarnih proizvoda i ukrupnjivanje poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju mlijeka.
Poslije tri godine realizacije mjere može se zaključiti da su efekti ove mjere višestruki:
  • • Broj korisnika podrške povećan je sa 278 tokom 2017. godine na 1.537. za 2019. godinu;
  • • Registrovano je preko 1.900 gazdinstava koja prerađuju mlijeko na sopstvenom gazdinstvu.
  • • Realizacijom ove mjere u sistem podrške uvedeno je preko 31 milion litara mlijeka. Zajedno sa mlijekom otkupljenim od strane mljekara i sirara u sistemu otkupa, u sistemu podrške uključeno je 60 miliona litara.
  • • Gazdinstvima na kojima se proizvode sir i kajmak omogućeno je da njihov proizvod bude cjenovno i kvalitetom konkurentniji. Prema dostavljenim dokazima o plasmanu proizvoda na tržište zaključuje se da je na tržište plasirano preko 90% mliječnih proizvoda proizvedenih na gazdinstvima.

meCrnogorski available languages

Top