>>>
> Ekonomija Crna Gora > Privatizacija u Crnoj Gori: plan za 2020

Privatizacija u Crnoj Gori: plan za 2020

meCrnogorski available languages

Privatizacija Crna Gora 2020
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio je na 19. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Duško Marković Predlog odluke o planu privatizacije za 2020. godinu. Ovogodišnji Plan privatizacije uključuje samo metode klasične privatizacije, ali ne i valorizaciju turističkih lokaliteta i privrednih društava zbog novih mogućnosti koje daje nedavno usvojeni Zakon o privatno-javnom partnerstvu.
Sa ciljem povećanja konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društava, podsticanja stranih ulaganja i preduzetništva u svim oblastima, povećanja zaposlenosti i poboljšanja životnog standarda, Savjet je predložio Vladi da se ove godine:

Sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (27.01.2020.)

Privatizacija u tri faze

I Započene priprema i sprovođenje javnih tendera za privatizaciju sljedećih privrednih društava:

  • * Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva (prodaja akcija nakon restrukturiranja),
  • * “Castello Montenegro” AD – Pljevlja (prodaja akcija),
  • * “Institut za crnu metalurgiju” AD – Nikšić (prodaja akcija i/ili dokapitalizacija),

II Nastavi sa pripremom i sprovođenje javnog tendera za prodaju sljedeće nepokretnosti:

  • * Lokacija bivše vojne kasarne “Radoje Dakić”, Žabljak.

III Privatizacija putem berze – ponudiće se akcije sljedećih društava:

  • * AD „Agrotransport“ – Podgorica;
  • * AD „Metal produkt” – Podgorica;
  • * AD „Montenegroturist” – Budva;
  • * Crnagoracoop” AD – Danilovgrad;
  • * “Novi duvanski kombinat” AD – Podgorica i
  • * “Kotor projekt” AD – Kotor.
Savjet je razmotrio i predložio Vladi da usvoji Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2019. godinu sa Izvještajem o realizaciji plana privatizacije za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu. Na Savjetu je konstatovana povećana transparentnost objavljivanjem svih dokumenata na sajtu, što je za posljedicu imalo izrazito smanjenje broja zahtjeva za slobodan pristup informacijama.
Savjet je razmotrio i nije prihvatio Izvještaj Tenderske komisije za privatizaciju o rezultatima pregovora za zaključenje ugovora za prodaju 56,4806% akcijskog kapitala u društvu Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju »Dr Simo Milošević« AD – Igalo sa Predlogom ugovora. Savjet je zadužio Tendersku komisiju da donese odluku o proglašenju tendera neuspjelim, što je bio plod duge i konstruktivne diskusije na sjednici. Konstatovano je da jedna dospjela ponuda za kupovinu akcija, nije obezbijedila konkurenciju, te da je došlo do značajnih promjena kako na globalnom tržištu tako i u ekonomskom, finansijskom i pravnom sistemu Crne Gore koje otvaraju nove mogućnosti za valorizaciju nespornog resursa Instituta »Dr Simo Milošević«. U narednom periodu nadležni resori će razotriti mogućnosti i budući proces vlaorizacije Instituta s obzirom na izuzetan razvojni potencijal koji zdravstveni turizam ima u Crnoj Gori.
Savjet je razmatrao i Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta na lokaciji »Kabala for«, opština Herceg Novi sa Odlukom o proglašenju tendera neuspjelim, Izvještaj o činjeničnim nalazima u vezi sa Ugovorom o kupoprodaji akcija privrednog društva “Kontejnerski terminal i generalni terete” AD Bar urađen od strane Kontrolora- Ernst&Young Montenegro d.o.o – Podgorica, kao i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – opština Herceg Novi za period 20.12.2018. godine – 30.11.2019. godine. Savjet se upoznao i sa Informacijom o realizaciji aktivnosti po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno-turističkog kompleksa »Mediteran« Žabljak za 2019. godinu, a razmotren je i Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva, u periodu od 2016-2019. godine.
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte razmotrio je i zahtjev društva „Vektra Boka“ AD Herceg Novi od 3.12.2019. godine kao i usvojio četiri predloga mišljenja i dvije informacije pripremljene od strane Komisije za imovinska pitanja.

meCrnogorski available languages

Top