>>>
> Ekonomija Crna Gora > Produžen rok za prijavu na IPARD poziv za podršku preradi

Produžen rok za prijavu na IPARD poziv za podršku preradi

meCrnogorski available languages

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Vlada Crne Gore, uz puno razumijevanje evropskih partnera Evropska unija u Crnoj Gori produžilo je rok za prijavu na aktuelni IPARD javni poziv za bespovratnu podršku prerađivačkom sektoru, do 20. decembra 2019.

Zainteresovani prerađivači i kooperative imaće dodatnih mjesec i po da pripreme dokumentaciju za apliciranje na javni poziv, kroz koji mogu ostvariti bespovratnu podršku u iznosu do 50 ili 60 odsto za investicije u unapređenje proizvodnje u skladu sa EU standardima. Prvobitan rok za apliciranje na ovaj poziv bio je 4. novembar.

Od objavljivanja javnog poziva, početkom septembra, predstavnici Ministarstva su u stalnoj komunikaciji sa zainteresovanim i potencijalnim korisnicima podrške, kako na terenu, tako i na administrativnom nivou. Sagledavajući njihovo interesovanje, potrebe i mogućnosti da pripreme dokumentaciju sa kojom bi se uspješno prijavili na poziv, Ministarstvo je predložilo partnerima iz EU da se rok za prijavu produži, kako bi se svim zainteresovanim omogućilo dodatno vrijeme da pripreme kvalitetne aplikacije.

Time je otvorena mogućnost da što veći broj proizvođača ispuni uslove za dobijanje podrške i da se maksimalno iskoriste značajna raspoloživa bespovratna sredstva koja su obezbijedili EU i Vlada Crne Gore. Samo kroz ovaj javni poziv, namijenjen unapređenju prerade, proizvođačima je na raspolaganju 15,6 miliona eura.

Kroz IPARD javni poziv, zainteresovani prerađivači mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 40.000€ do 1.500.000€.

Bespovratna podrška iznosi do 50% prihvatljivih troškova.

Dodatna sredstva podrške od 10% mogu se dodijeliti za dio troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada, što znači da za projekte zaštite životne sredine mogu dobiti do 60% bespovratne podrške.

 

meCrnogorski available languages

Top