>>>
> Finansije i investicije > Digitalna Evropa: finansiranje digitalne transformacije

Digitalna Evropa: finansiranje digitalne transformacije

meCrnogorskienEnglish available languages

Digitalna Evropa: finansiranje digitalne transformacije

Digitalna Evropa: finansiranje digitalne transformacije

U okviru narednog dugoročnog budžeta Evropske unije za perid 2021-2027, Evropska komisija predlaže novi program od 9,2 milijardi EUR za izgradnju digitalnih kapaciteta i infrastrukture te podršku digitalnom jedinstvenom tržištu. Program će uglavnom raditi uz koordinisanje i sufinansiranje država članica EU u područjima naprednog računarstva i obrade podataka, vještačke inteligencije i sajber-bezbjednosti. Unos u baze podataka i optimalno korišćenje u privatnom i javnom sektoru i podspješivanje naprednih digitalnih sposobnosti je takođe obuhvaćeno programom.

Prema stavu Komisije, program će pomoći društvima i preduzećima shodno ciljevima postojeće digitalne transformacije. Komisija vidi korišćenje potencijal i unaprjeđenje efikasnosti preko programa kao što su Horizont Evropa, Sredstvo za povezivanje Evrope i Evropske regionalne razvojne kohezione fondove.

U Evropskom parlamentu, predmet je za sada proslijeđen Odboru za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE). Nacrt izvještaja je sastavljen u julu 2018, a njegovo glasanje u odboru je predviđeno za decembar 2018.

Дигитална Европа: финансирање дигиталне трансформације – У оквиру наредног дугорочног буџета Европске уније за перид 2021-2027, Европска комисија предлаже нови програм од 9,2 милијарди ЕУР за изградњу дигиталних капацитета и инфраструктуре те подршку дигиталном јединственом тржишту. Програм ће углавном радити уз координисање и суфинансирање држава чланица ЕУ у подручјима напредног рачунарства и обраде података, вјештачке интелигенције и сајбер-безбједности. Унос у базе података и оптимално коришћење у приватном и јавном сектору и подспјешивање напредних дигиталних способности је такође обухваћено програмом. Према ставу Комисије, програм ће помоћи друштвима и предузећима сходно циљевима постојеће дигиталне трансформације. Комисија види коришћење потенцијал и унапрјеђење ефикасности преко програма као што су Хоризонт Европа, Средство за повезивање Европе и Европске регионалне развојне кохезионе фондове. У Европском парламенту, предмет је за сада прослијеђен Одбору за индустрију, истраживање и енергетику (ИТРЕ). Нацрт извјештаја је састављен у јулу 2018, а његово гласање у одбору је предвиђено за децембар 2018.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top