>>>
> Ekonomija Crna Gora > MEk: Program podsticanja klastera u CG

MEk: Program podsticanja klastera u CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Ministarstvo ekonomije je raspisalo Javni poziv za učešće u „Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori do kraja 2016. godine“ za 2015. godinu. Cilj Programa je finansijska podrška za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva u stopostotnom privatnom vlasništvu koji su dio klastera, radi prevazilaženja „uskih grla“ u poslovanju. Finansijska podrška je usmjerena na pokriće troškova nabavke proizvodne opreme (izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava), a zasnovana je na principu refundacije tj. povraćaja dijela troškova.
Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije će pokrivati do 70 odsto opravdanih troškova nabavne vrijednosti opreme bez poreza na dodatu vrijednost, ili najviše do 10.000 € po jednom aplikantu. Preostalih 30 odsto troškova nabavke opreme pokriva aplikant, iz sopstvenih izvora. Preduzeće finansira 100% svih troškova nabavke opreme za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnošenja dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava nabavke opreme odobrava finansijska pomoć.

Strateški prioritetne djelatnosti koje su predmet sufinansiranja obuhvataju:

 • Poljoprivrednu proizvodnju i preradu
 • Drvopreradu
 • Ostale proizvodne djelatnosti (osim proizvodnih djelatnosti koje nijesu obuhvaćene ovim programom).

Pravo učešća u Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2015. godinu imaju preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva, registrovani u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i uredbom o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći koja posluju najmanje 1 godinu i:

 • posluju 100 % u privatnom vlasništvu,
 • Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore,
 • Nijesu imala gubitke u poslovanju u posljednjoj finansijskoj godini,
 • Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa,
 • Da imaju potpisan ugovor o saradnji između najmanje 3 preduzetnika/privredna društva u klasteru.

Kriterijumi za odabir najboljih prijava:

 • Rast ukupnog prihoda svih članova klastera,
 • Plarnirani rast broja zaposlenih u klasteru,
 • Broj zaposlenih u MSP koje čine klaster,
 • Potencijal za izvoz,
 • Očekivani efekti realizacije aktivnosti na poslovanje klastera,
 • Korišćenje sredstava državne pomoći u postojećoj fiskalnoj godini.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top