>>>
> Ekonomija Crna Gora > Program za unapređenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća 2018 (2 poziv)

Program za unapređenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća 2018 (2 poziv)

meCrnogorski available languages

Ministarstvo ekonomije Crne Gore je raspisalo drugi JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA UNAPRJEĐENJE INOVATIVNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U 2018. GODINI. Cilj Programa je jačanje poslovnih performansi mikro, malih i srednjih preduzeća kroz sufinansiranje korišćenja konsultantskih usluga u realizaciji inovativnih aktivnosti.

Programom finansijske podrške za mikro, mala i srednja preduzeća može se odobriti finansijska pomoć za sljedeće inovativne aktivnosti:

Inovacija proizvoda/usluge      Inovacija poslovnog procesa
Opravdani troškovi:

· Izrada tehničke dokumentacije/rješenja (tehnička studija/tehničko razvojno rješenje, elaborat);

· Izrada i testiranje prototipa proizvoda/usluge (tehnička studija/tehničko razvojno rješenje, elaborat, korišćenje laboratorije za ispitivanje i testiranje).

 

Opravdani troškovi:

· Izrada tehničke dokumentacije (tehnička studija o procesu proizvodnje/usluge, isporuke, tehničko razvojno rješenje metoda proizvodnje/usluge, isporuke, elaborat);

·Izrada/Unaprjeđenje informacionih/ softverskih rješenja za razvoj novog i poboljšanje procesa prozvodnje/pružanje usluge, isporuke.

Inovacija u organizaciji Inovacija u marketingu
Opravdani troškovi:

· Izrada tehničke dokumentacije (tehnička studija/elaborat o novom/unaprijeđenom metodu organizacije poslovanja);

· Izrada i implementacija/unaprjeđenja informacionih/ softverskih rješenja za razvoj novog ili poboljšanog metoda organizacije poslovanja;

 

Opravdani troškovi:

· Izrada tehničke dokumentacije za dizajn proizvoda (tehnička studija/tehničko rješenje, elaborat o novom/unaprijeđenom dizajnu proizvoda), prototip dizajna u digitalnoj formi;

·Izrada idejnog rješenja nove ambalaže/pakovanja/vizuelnog identiteta;

· Izrada tehničkog ili softverskog rješenja za metod distribucije proizvoda i usluga i formiranja cijena;

·Primjena inoviranih alata promocije (izrada/unaprjeđenje websajta sa integrisanim softverskim rješenjima za on-line trgovinu, razvoj korisničkih aplikacija).

Finansijski okvir: Mikro, mala i srednja preduzeća mogu ostvariti pravo na finansijsku pomoć u maksimalnom iznosu do 3.500,00€, odnosno do 50% opravdanih troškova, bez PDV.

Preduzeće je u obavezi da finansira troškove spoljnjeg konsultanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100%, i nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini do maksimalno 50% opravdanih troškova, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV). Preostalih 50 % troškova treba da bude pokriveno iz sopstvenih izvora preduzeća koje se prijavljuje za podršku.

Uslovi za učešće u Programu:

Pravo učešća u Programu finansijske pomoći imaju registrovana mikro, mala i srednja privredna društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 06/02, 36/11) i Zakonom o računovodstvu ( „Sl. List RCG“, br. 52/16 ), registrovana u Centralnom registru privrednih subjekata koja:

– Posluju 100 % u privatnom vlasništvu;

– Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore;

– Dostave zvanične finansijske izvještaje za prethodne dvije godine poslovanja (2016. i 2017. god.) u kojima nije iskazan neto gubitak;

– Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa;

– Da za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz državnog i/ili lokalnog budžeta.

 

Kriterijumi za ocjenjivanje prijava su:

– Promjene ukupnog prihoda;

– Promjene profita (neto dobiti);

– Promjene ekonomičnosti poslovanja;

– Promjene broja zaposlenih;

– Vlasnička struktura preduzeća;

– Preduzetništvo mladih;

– Kvalitet inovativne aktivnosti;

– Investiranje u inovacije u prethodne dvije godine;

– Saradnja sa spoljnim konsultantima;

– Stepen razvijenosti opštine u kojoj je privredni subjekat registrovan;

– Korišćenje sredstava po ovom Programu državne pomoći u 2017. godini i 2016. godini;

– Obim ostvarenog međunarodnog prometa u 2017. godini.

Napomena: Finansijska pomoć će se dodijeliti shodno redosljedu ocijenjenih prijava sa rang liste dok se ne utroše raspoloživa sredstva. “(First come, first serve)”.

Preduzeće može podnijeti jedan zahtjev za dodjelu finansijske pomoći i to za jednu od ponuđenih inovativnih aktivnosti. 

POZIV JE OTVOREN DO 25. JUNA 2018. GODINE (do 15.00 h)

Kako program traje dok se sva sredstva ne opredijele, neophodno je u što kraćem roku podnijeti prijavu. Za brzu prijavu vašeg preduzeća i pisanje biznis planova za ovaj poziv, preporučujemo firmu GConsulting.

 👈

Info: MEk

meCrnogorski available languages

Top