>>>
> EU/Politiko > Proljećna ekonomska prognoza EU 2018: nastavak rasta, brojni rizici

Proljećna ekonomska prognoza EU 2018: nastavak rasta, brojni rizici

meCrnogorskienEnglish available languages

Proljećna ekonomska prognoza EU 2018: nastavak rasta, brojni rizici

Proljećna ekonomska prognoza EU 2018: nastavak rasta, brojni rizici

Stope rasta u EU i Eurozoni 2017. nadišle su očekivanja i uz 2,4 % postigle najveći nivo u zadnjih deset godina. U EU-u i europodručju očekuje se nastavak snažnog rasta uz 2,3 % u 2018. godine , a zatim blaži rast od 2 % u 2019.

Privatna potrošnja i dalje je velika, a izvoz i ulaganja su se povećali. Nezaposlenost je i dalje u padu i sad je na nivou zabilježenoj prije ekonomske krize. Međutim, gospodarstvo je izloženije vanjskim faktorima rizika, koji su sve jači i negativniji.

Stabilan rast omogućava daljnje smanjenje razine državnog deficita i duga te poboljšanje uvjeta na tržištu rada. Ukupan deficit u europodručju sad je manji od 1 % BDP-a i predviđa se da će ove godine pasti ispod 3 % u svim državama članicama eurozone.

Očekuje se da će brzina rasta ekonomije ostati stabilna i temeljiti se na održivoj potrošnji, izvozu i ulaganjima. Ove godine se predviđa rast od 2,3 % u EZ i cijeloj EU. Prema predviđanjima rast u oba područja smanjit će se na 2 % u 2019. jer su uska grla u nekim zemljama i sektorima postala vidljivija, monetarna politika prilagođava se okolnostima, a rast globalne trgovine pomalo usporava.

Nezaposlenost je i dalje u padu i sad je na nivou zabilježenom prije krize. U EU se predviđa pad nezaposlenosti sa 7,6 % u 2017. na 7,1 % 2018. i 6,7 % u 2019. Predviđa se pad nezaposlenosti u Eurozoni sa 9,1 % u 2017. na 8,4 % u 2018. i 7,9 % u 2019.

Inflacija potrošačkih cijena oslabila je u prvom kvartalu ove godine, ali se očekuje da će u nadolazećim periodima blago rasti, djelimično zbog nedavnog porasta cijena nafte. Pritisak na cijene takođe raste kao rezultat sve manje radne snage na tržištima rada i bržeg rasta plaća u mnogim državama članicama.

Javne finansije se poboljšavaju, a budžetski deficit neće biti veći od 3 % BDP-a. Predviđa se da će ukupan budžetski deficit u eurozoni pasti na 0,7 % BDP-a u 2018. i 0,6 % u 2019. Prema predviđanjima ukupni deficit u EU biće 0,8 % u 2018. i 2019. Udio duga u BDP-u u EZ pasšće na 84,1 % u 2019., a pad će zabilježiti gotovo sve države članice.

Ukratko, uz sva ostala predviđanja treba dodati da su Rizici za predviđanja postaju sve veći i negativniji. Takođe, u kontektstu BREXITa rade se posebne procjene i predviđanja ekonomije EU, s tim se prema dosadašnjoj metodologiji koristi pretpostavka da će Ujedinjeno Kraljevstvo imati status kvo po pitanju trgovinske politike i odnosa sa EU, ali će u stvarnosti ono zavisiti od daljih pregovora i političkih odluka.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top