>>>
> EU/Politiko > Protok robe tokom pandemije CoVID19 na Zapadnom Balkanu

Protok robe tokom pandemije CoVID19 na Zapadnom Balkanu

meCrnogorskienEnglish available languages

Protok robe tokom pandemije CoVID19 na Zapadnom Balkanu – Uspostavljanje prioritetnih prolaza i koridora

Uspostavljanje prioritetnih prolaza i koridora kako bi se obezbijedio slobodan protok robe između zemalja Zapadnog Balkana (WB6)

Širenje virusa COVID-19 evropskim kontinentom poslednjih dana dovelo je do uspostavljanja (ili predloga za uspostavljanje) veoma jakih mera od strane nekoliko država članica na nivou EU radi sprečavanja širenja rizika od zaraze. Najvidljiviji primjeri takve politike su zabrane putovanja uvedene od strane nekih država članica i obnova graničnih kontrola (uključujuči i one u sanitarne svrhe) na unutrašnjim i spoljnim granicama EU. Kako bi se smanjio uticaj ovih mjera na interno tržište EU, Evropska komisija je u ponedeljak, 16. marta, predložila da se zatvore spoljne granice EU na period od 30 dana. Predlog je prvenstveno i u najvećoj mjeri usmjeren na slobodno kretanje putnika na svim spoljnim granicama EU i u principu ne bi trebalo da utiče na transport i trgovinu sa susjednim državama.

Države Zapadnog Balkana su u međuvremenu takođe preduzele neke restriktivne mjere, često nekoordinisane, za putovanje i prevoz robe, koje, u kombinaciji sa mjerama preduzetim od država članica EU, povećavaju zagušenja na graničnim prelazima sa formiranjem dugih redova i kašnjenja pri prelasku granice, sa potencijalno štetnim efektima na sanitarnu situaciju ali takođe i snabdijevanje osnovnim dobrima.
Uprkos vanrednoj sanitarnoj situaciji, protok robe – prije svega robe za osnovne potrebe (hrana, hrana za životinje, ljekovi, medicinska oprema) ne smije se prekinuti.
U cilju olakšavanja transporta i trgovine osnovnim proizvodima unutar Zapadnog Balkana definisan je zajednički prijedlog Stalnog sekretarijata Transportne zajednice i Sekretarijata CEFTA-e.
protok robe koridor koridori zapadni balkan korona virus covid19

meCrnogorskienEnglish available languages

Top