>>>
> EU/Politiko > Prvo čitanje prijedloga zakona o saradnji CG sa iseljenicima

Prvo čitanje prijedloga zakona o saradnji CG sa iseljenicima

meCrnogorskienEnglish available languages

Prvo čitanje prijedloga zakona o saradnji CG sa iseljenicima

Na 51. sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, članovi Odbora su, u okviru konstruktivne rasprave sa predstavnicima predlagača ovog prijedloga zakona, dali veći broj sugestija u cilju poboljšanja teksta i definisanja što kvalitetnijeg prijedloga zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. Odbor je konstatovao da je tekst prijedloga zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima kvalitetan zakonski prijedlog i da postoji prostor za amandmansko djelovanje o određenim pojedinostima.

Nakon rasprave, dogovreno je da Odbor održi sjednicu, na kojoj će utvrditi tekst amandmana na Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima. Sjednici su prisustvovali predstavnici predlagača zakona Potpredsjednik Vlade i Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija dr Igor Lukšić i direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Izvor: Skupština CG

meCrnogorskienEnglish available languages

Top